ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรพระ 1,000 รูป อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วันที่ 16 พย. พ.ศ.2554


มหาสังฆทาน ตักบาตรพระ 1,000 รูป อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

 

 

ไปตักบาตรรับลมหนาวที่วังน้ำเขียวกันไหมคะ?

ขอเชิญร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ณ สถานที่ซึ่งได้ชื่อว่า อากาศดี๊ดี โอโซนบริสุทธิ์ติดอันดับ 1 ใน 7 ของโลก

ในพิธีตักบาตรพระ 1,000 รูป วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
ณ ตลาด กม.79 ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
089-721-8448 และ 089-717-2608

สนับสนุนการสูดโอโซนติดอันดับ 7 ของโลก โดย กลุ่มรักบุญวังน้ำเขียว


ข้อปฏิบัติที่ดีงามในการตักบาตร
- แต่งการด้วยชุดขาว หรือเสื้อขาวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
- อาหารใส่บาตรควรเป็นอาหารแห้ง
- ข้าวสารควรบรรจุถุงให้เรียบร้อย
- งดใส่น้ำดื่มชนิดแก้วพลาสติก
- งดใส่ปัจจัยลงในบาต รท่านสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาค หรือต้นผ้าป่าที่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
- รักษาใจให้ผ่องใส น้อมถวายไทยธรรมเป็นสังฆทาน
- ใส่บาตรด้วยความเคารพ ด้วยการนั่งใส่บาตรโดยให้แถวหน้าใส่ให้เสร็จก่อน
 
อานิสงส์ของการตักบาตรพระ
1. เกิดในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติ
2. ย่อมเจริญด้วยโภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก
3. ทรัพย์สมบัติคงทนถาวร ไม่วิบัติด้วยภัยใดๆ
4. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ที่ชอบใจของคนหมู่มาก
5. คนดีเป็นอันมาก ย่อมคบหาผู้ให้ทาน
6. ชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ ย่อมฟุ้งขจรไป
7. ผู้ให้ย่อมแกล้วกล้าอาจหาญ ไม่เก้อเขินในที่ประชุม
8. เมื่อสิ้นอายุขัย ย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์
9. บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย
 
 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร