ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรพระ 11,111 รูป จ.ชัยภูมิ วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2554

วันที่ 22 พย. พ.ศ.2554


 มหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ตักบาตรพระ 11,111 รูป จ.ชัยภูมิ

 

ร่วมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ธรรม

ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่าน ร่วมสร้างมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่
พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ 11,111 รูป จ.ชัยภูมิ

ถวายเป็นพุทธบูชา ช่วยเหลือคณะสงฆ์ 286 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
และผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ

ในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เวลา 06.00 น.
ณ บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
081-593-8923,
089-717-8104,
089-491-5770

...เปลี่ยนน้ำท่วมให้เป็นน้ำใจ เราคนไทยไม่เคยทิ้งกัน....
พุทธบริษัท 4 ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว
 
 
ข้อปฏิบัติที่ดีงามในการตักบาตร
- แต่งการด้วยชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
- อาหารใส่บาตรควรเป็นอาหารแห้ง
- ข้าวสารควรบรรจุถุงให้เรียบร้อย
- งดใส่น้ำดื่มชนิดแก้วพลาสติก
- งดใส่ปัจจัยลงในบาตร ท่านสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาคหรือต้นผ้าป่าที่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
- รักษาใจให้ผ่องใส น้อมถวายไทยธรรมเป็นสังฆทาน
- ใส่บาตรด้วยความเคารพ ด้วยการนั่งใส่บาตรโดยให้แถวหน้าใส่ให้เสร็จก่อน
 
 
อานิสงส์ของการตักบาตรพระ
1. เกิดในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติ
2. ย่อมเจริญด้วยโภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก
3. ทรัพย์สมบัติคงทนถาวร ไม่วิบัติด้วยภัยใดๆ
4. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ที่ชอบใจของคนหมู่มาก
5. คนดีเป็นอันมาก ย่อมคบหาผู้ให้ทาน
6. ชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ ย่อมฟุ้งขจรไป
7. ผู้ให้ย่อมแกล้วกล้าอาจหาญ ไม่เก้อเขินในที่ประชุม
8. เมื่อสิ้นอายุขัย ย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์
9. บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย
 
 
 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล