ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการพระไตรปิฎกศึกษาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้

วันที่ 28 พย. พ.ศ.2554


โครงการพระไตรปิฎกศึกษา สำนักเผยแผ่ วัดพระรรมกาย

 

 

พระไตรปิฎกศึกษา (โครงการพระไตรศึกษา สำนักเผยแผ่ วัดพระธรรมกาย)
นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

โครงการพระไตรปิฎกศึกษา รับสมัครผู้สนใจใฝ่รู้ในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
โดยแบ่งหลักสูตรเป็น 3 ระดับ คือ ชั้นตรี โท และเอก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครได้ที่
เสา M8 สภาธรรมกายสากล ทุกวันอาทิตย์
หรือที่หมายเลขโทรศัพท์
082-782-1789, 02-831-1835

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2554

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล