ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรพระ 5 จังหวัด ประจำเดือนธันวาคม 2554

วันที่ 05 ธค. พ.ศ.2554


เชิญร่วมสั่งสมบุญใหญ่ ตักบาตรพระ 5 แห่ง ประจำเดือนธันวาคม 2554

 

 

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญทุกท่าน ร่วมมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
ในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณร ทั้ง 5 จังหวัด ประจำเดือนธันวาคม
หนึ่งในโครงการตักบาตรพระ 1,000,000 รูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย

เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานอริยประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ รวมพลังพุทธบริษัทสี่
ช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ผู้หยัดสู้เพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
และช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม


พิธีตักบาตรพระ ในโครงการตักบาตรพระ 1,000,000 รูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย
ประจำเดือนธันวาคม 5 จังหวัด

 

วันที่

จังหวัด

จำนวนรูป รายละเอียดสถานที่ สอบถามเพิ่มเติม
5 ธันวาคม สมุทรปราการ

1,250 รูป

ณ เทศบาลเมืองลัดหลวง อ.พระประแดง 081-398-5130
15 ธันวาคม ร้อยเอ็ด

2,555 รูป

ณ อำเภอสุวรรณภูมิ 081-632-8290
18 ธันวาคม ชัยภูมิ 11,111 รูป ณ ถ.หฤทัย หลังอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล เทศบาลเมือง 081-593-8923
24 ธันวาคม ชลบุรี 2,084 รูป ณ หน้าศาลาวาการเมืองพัทยา อ.บางละมุง 083-189-4224
24 ธันวาคม ขอนแก่น 12,555 รูป ณ หน้าศูนย์ราชการ อ.เมือง 081-871-8020

 

ข้อปฏิบัติที่ดีงามในการตักบาตร
- แต่งการด้วยชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
- อาหารใส่บาตรควรเป็นอาหารแห้ง
- ข้าวสารควรบรรจุถุงให้เรียบร้อย
- งดใส่น้ำดื่มชนิดแก้วพลาสติก
- งดใส่ปัจจัยลงในบาตร ท่านสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาคหรือต้นผ้าป่าที่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
- รักษาใจให้ผ่องใส น้อมถวายไทยธรรมเป็นสังฆทาน
- ใส่บาตรด้วยความเคารพ ด้วยการนั่งใส่บาตรโดยให้แถวหน้าใส่ให้เสร็จก่อน
 
 
อานิสงส์ของการตักบาตรพระ
1. เกิดในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติ
2. ย่อมเจริญด้วยโภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก
3. ทรัพย์สมบัติคงทนถาวร ไม่วิบัติด้วยภัยใดๆ
4. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ที่ชอบใจของคนหมู่มาก
5. คนดีเป็นอันมาก ย่อมคบหาผู้ให้ทาน
6. ชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ ย่อมฟุ้งขจรไป
7. ผู้ให้ย่อมแกล้วกล้าอาจหาญ ไม่เก้อเขินในที่ประชุม
8. เมื่อสิ้นอายุขัย ย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์
9. บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย
 
 
 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล