ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรพระ 5 จังหวัด ประจำเดือนธันวาคม 2554

วันที่ 05 ธค. พ.ศ.2554


เชิญร่วมสั่งสมบุญใหญ่ ตักบาตรพระ 5 แห่ง ประจำเดือนธันวาคม 2554

 

 

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญทุกท่าน ร่วมมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
ในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณร ทั้ง 5 จังหวัด ประจำเดือนธันวาคม
หนึ่งในโครงการตักบาตรพระ 1,000,000 รูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย

เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานอริยประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ รวมพลังพุทธบริษัทสี่
ช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ผู้หยัดสู้เพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
และช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม


พิธีตักบาตรพระ ในโครงการตักบาตรพระ 1,000,000 รูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย
ประจำเดือนธันวาคม 5 จังหวัด

 

วันที่

จังหวัด

จำนวนรูป รายละเอียดสถานที่ สอบถามเพิ่มเติม
5 ธันวาคม สมุทรปราการ

1,250 รูป

ณ เทศบาลเมืองลัดหลวง อ.พระประแดง 081-398-5130
15 ธันวาคม ร้อยเอ็ด

2,555 รูป

ณ อำเภอสุวรรณภูมิ 081-632-8290
18 ธันวาคม ชัยภูมิ 11,111 รูป ณ ถ.หฤทัย หลังอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล เทศบาลเมือง 081-593-8923
24 ธันวาคม ชลบุรี 2,084 รูป ณ หน้าศาลาวาการเมืองพัทยา อ.บางละมุง 083-189-4224
24 ธันวาคม ขอนแก่น 12,555 รูป ณ หน้าศูนย์ราชการ อ.เมือง 081-871-8020

 

ข้อปฏิบัติที่ดีงามในการตักบาตร
- แต่งการด้วยชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
- อาหารใส่บาตรควรเป็นอาหารแห้ง
- ข้าวสารควรบรรจุถุงให้เรียบร้อย
- งดใส่น้ำดื่มชนิดแก้วพลาสติก
- งดใส่ปัจจัยลงในบาตร ท่านสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาคหรือต้นผ้าป่าที่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
- รักษาใจให้ผ่องใส น้อมถวายไทยธรรมเป็นสังฆทาน
- ใส่บาตรด้วยความเคารพ ด้วยการนั่งใส่บาตรโดยให้แถวหน้าใส่ให้เสร็จก่อน
 
 
อานิสงส์ของการตักบาตรพระ
1. เกิดในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติ
2. ย่อมเจริญด้วยโภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก
3. ทรัพย์สมบัติคงทนถาวร ไม่วิบัติด้วยภัยใดๆ
4. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ที่ชอบใจของคนหมู่มาก
5. คนดีเป็นอันมาก ย่อมคบหาผู้ให้ทาน
6. ชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ ย่อมฟุ้งขจรไป
7. ผู้ให้ย่อมแกล้วกล้าอาจหาญ ไม่เก้อเขินในที่ประชุม
8. เมื่อสิ้นอายุขัย ย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์
9. บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย
 
 
 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร