ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือมงคลชีวิต 38 ประการ และหนังสือมงคลชีวิต บัณฑิตน้อย ฉบับอนุบาล และฉบับประถม

วันที่ 07 ธค. พ.ศ.2554


30 ปี โครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า สร้างเยาวชนคนดีสู่สังคม

 

สพพทานํ ธมมทานํ ชินาติ
การให้ธรรมทาน ชนะการให้ทั้งปวง

 

กว่า 30 ปี ที่โครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ได้ดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยให้เป็นคนแก่งและดี มีศีลธรรม ด้วยการศึกษาธรรมะอันทรงคุณค่า ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปัจจุบันมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการกว่า 5 ล้าน คน ทั่วประเทศ

ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนเยาวชนไทย ด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ
"หนังสือมงคลชีวิต 38 ประการ และหนังสือมงคลชีวิต บัณฑิตน้อย ฉบับอนุบาล และฉบับประถม"

ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์ได้ที่ ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด
หรือวันจันทร์ – วันเสาร์ ที่ห้องขันติ อาคารสำนักงานใหญ่
วันอาทิตย์ที่ เสา โอ9 สภาธรรมกายสากล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 083-540-6331-2

หมดเขตส่งจารึกชื่อเจ้าภาพกองทุน วันที่ 7 มีนาคม 2555

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล