ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

รับสมัคร V-Rose

วันที่ 04 มค. พ.ศ.2555


V-Rose ผู้ยังความปลาบปลื้มแด่คณะพระธุดงค์ตลอดเส้นทาง 356.5 ก.ม.

 
 

ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งแห่งความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่
ในโครงการธุดงค์ธรรมชัย สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ เพื่อฟื้นฟูจิตใจ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน
ด้วยการมาเป็น V-Rose  ผู้ยังความปลาบปลื้มแด่คณะพระธุดงค์ตลอดเส้นทาง 356.5 กิโลเมตร

ระหว่างวันที่ 2 - 25 มกราคม พ.ศ. 2555

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ภารกิจ V-Rose (Mission V-Rose)


V-ROSE   คือ ใคร
ผู้มีศรัทธา กัลยาณมิตร ผู้นำบุญ   ที่เดินทางมาถวายการต้อนรับพระธุดงค์ธรรมชัย ตลอดเส้นทางการเดินธุดงค์สถาปนามหาปูชนียาจารย์

V-ROSE  มาจากที่ใดบ้าง
V-ROSE   มาจาก 77 ทั่วประเทศ มาอยู่ธุดงค์ ณ วัดพระธรรมกาย เพื่อถวายการต้อนรับ

V-ROSE   ชาวกทม. มาจากภาคนครหลวง และปริมณฑล
V-ROSE   ในพื้นที่ใกล้เคียงที่อยู่ใน 6 จังหวัดได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี   นครปฐม สุพรรณบุรี อยุธยา ปทุมธานี

อุปกรณ์ที่ V-ROSE ควรเตรียมมา
1. อุปกรณ์นั่งส่วนตัว อาทิ เสื่อ
2. กลีบกุหลาบ ได้ทุกสี (ใช้เฉพาะกลีบเท่านั้น ไม่ใช้ก้าน ใบ หนาม)
3. อุปกรณ์กันแดด (เช่น หมวก ร่ม ใช้กางกันแดด ขณะรอขบวนพระธุดงค์)
4. อาหาร - น้ำดื้ม (รับประทานระหว่างวัน)
5. อุปกรณ์ทำความสะอาด ได้แก่ ไม้กวาดดอกหญ้า ที่ตักผง ถุงเพชรพลอย

การเตรียมตัว ก่อนออกเดินทาง
1. ใส่ชุดขาว

2. ศึกษาเส้นทางเดินธุดงค์

ข้อควรปฏิบัติในการโปรยกลีบกุหลาบ
1. ก่อนพระมาถึง 2 ก.ม. 
          - ควรปูเสี่อต่อแนวแถวของ V-ROSE ท่านอื่น เพื่อสำรองพื้นที่ริมทางไว้ก่อน
          - จัดการภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย
          - หาพื้นที่หลบแดดก่อน หรือใช้อุปกรณ์บังแดดที่เตรียมมา

2. เมื่อขบวนรถเครื่องเสียงมาถึง
          - เข้านั่งประจำพื้นที่ที่เตรียมไว้
          - อธิษฐานจิตตามคำอธิษฐานจิตโปรยกลีบกุหลาบพระธุดงค์ 
        
3. เมื่อรถอัญเชิญรูปหล่อหลวงปู่ฯผ่าน
          - โปรยกลีบกุหลาบตามแนวที่กำหนด
          - สำรวมกาย วาจา ใจ รอต้อนรับคณะพระธุดงค์

4. ขณะพระธุดงค์มาถึง
          - นั่งในท่าเทพบุตร-เทพธิดา ประนมมือต้อนรับพระธุดงค์
          - กรุณา "งด" โปรยกลีบกุหลาบบนหลังเท้าพระ
          - กรุณา "งด" นวดเท้า หรือเช็ดเท้าพระธุดงค์ระหว่างทาง
          - กรุณา "งด" ชวนพระธุดงค์สนทนา
          - กรุณา "งด" ถวายปานะ หรือปัจจัย ระหว่างทางเดิน
          - สามารถถวายปานะ และปัจจัย ได้ที่รถท้ายขบวน หรือจุดพัก

5. หลังขบวนพระธุดงค์เดินผ่านไป
          - ม้วนเก็บเสื่อพระธุดงค์ รวบรวมแล้วนำไปวางไว้ที่ป้ายบอกระยะทางกิโลเมตรแต่ละเส้นทาง
          - ไม่ต้องเก็บกลีบกุหลาบที่อยู่บนเสื่อ ให้เก็บเฉพาะกุหลาบที่หล่นนอกเสื่อ
          - นำใบอธิษฐานจิตโปรยกลีบกุหลาบส่งคืนที่พระอาจารย์ประจำจุด
          - รับบัตรรับพระของขวัญที่ระลึก จากพระอาจารย์ (รับได้ที่ป้ายบอกระยะทาง ก.ม.)
          - หลีกเลี่ยงการเดินทางติดตามขบวนพระธุดงค์
          - ไม่ควรขับรถคู่ขนานไปกับขบวนพระธุดงค์
          - ไม่ควรจอดรถ หรือขับรถ ขวางทางเดินพระธุดงค์
          - หากต้องการติดตามขบวนพระธุดงค์ เพื่อโปรยกลีบกุหลาบต่อ ควรใช้เส้นทางเลี่ยง
            หรือใช้เส้นทางอื่นๆ เพื่อไปดักรอที่ 4 กิโลเมตรถัดไป ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่จราจร
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล