ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ร่วมสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์อบรม จ.นครปฐม

วันที่ 09 มค. พ.ศ.2555


ร่วมสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ศูนย์อบรม จ.นครปฐม บุญสถานศักดิ์สิทธิ์กว่า 42 ไร่

 

แผ่นดินบุญสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ บนเนื้อที่กว่า 42 ไร่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของผู้มีบุญทุกท่าน ได้เอาชีวิตเป็นเดิมพัน เสียสละทรัพย์ภายนอก กลั่นเป็นอริยทรัพย์ถวายที่ดินไว้ในพระพุทธศาสนา

คณะสงฆ์และเหล่ากัลยาณมิตร จ.นครปฐม จึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะร่วมกันสร้างศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐม รองรับผู้มีบุญที่มาร่วมสร้างบารมี และเป็นสถานที่อบรมเยาวชนให้เป็นคนเก่งและดี เกิดความรักในพระพุทธศาสนา

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ทั้งในและต่างประเทศ ร่วมสร้างวิหารทาน เป็นเจ้าภาพจารึกชื่อบนเสามงคลบรมเศรษฐี สร้างศาลาปฏิบัติธรรมประจำศูนย์อบรมนครปฐม เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรม ประพฤติปฏิบัติธรรม และทำกิจกรรมต่างๆ อันจะก่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์และสะดวกสบายแก่ผู้มีจิตเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ทุกวันจันทร์ – วันเสาร์ ณ กองรักษาบรรยากาศ สำนักศรัทธาภิบาล
ทุกวันอาทิตย์ที่ เสา Q24 และ P21 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
โทรศัพท์ 083-540-6659, 083-540-6775
หรือที่ Facebook: คนดีนครปฐม

บุคคลผู้สร้างวิหารทาน ถวายแด่สงฆ์
  ย่อมได้อานิสงส์ บังเกิดในปฏิรูปเทส
มีพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง ทั้งในโลกนี้และในโลกหน้า

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล