ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เชิญร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่พระธรรมทายาท รุ่น103ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

วันที่ 12 มค. พ.ศ.2555
ขอเรียนเชิญท่านสาธุชนผู้มีบุญทุกท่าน ร่วมงานบรรพชาอุปสมบทหมู่พระธรรมทายาท
รุ่นบูชาธรรม 103 ปี  คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง

ในวันเสาร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2555  เวลา 06.00 - 09.15 น.   ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย