ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ รุ่นบวชบูชาธรรม 103 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

วันที่ 17 มค. พ.ศ.2555เชิญร่วมพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ รุ่นบวชบูชาธรรม 103 ปีคุณยายฯ

 

 

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่
รุ่นบวชบูชาธรรม 103 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูง

ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2555  (วันคล้ายวันเกิดครบ 103 ปี คุณยายอาจารย์ฯ)
ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

สอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร. 086-766-5676  หรือที่หมู่บ้านบรรลุธรรม วัดพระธรรมกาย

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล