ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรพระเดือนกุมภาพันธ์ 4 จังหวัด ในโครงการตักบาตรพระ 1,000,000 รูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย

วันที่ 07 กพ. พ.ศ.2555


โครงการตักบาตรพระ 1,000,000 รูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย เดือนกุมภาพันธ์

 

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - ตักบาตรพระ 555 รูป ณ บริเวณหน้าที่ทำการไปรษณีย์ อ.อุ้มผาง
จ.ตาก

ครั้งแรก ณ แผ่นดินดอยลอยฟ้า อุ้มผาง
ขอเชิญร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายมหาสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ 555 รูป

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 06.00 น. ณ บริเวณหน้าที่ทำการไปรษณีย์ อ. อุ้มผาง
เพื่อเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

อาหารตักบาตรในครั้งนี้ จะนำไปช่วยพุทธบุตร 286 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
และผู้ประสบภัยทั่วประเทศ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 083-540-5628

สนับสนุน โดย
มูลนิธิธรรมกาย มูลนิธิธรรมชาติพิสุทธิ์ สำนักสงฆ์เขาวงพระจันทร์ จ.ตาก

อย่าลืมมาตักบาตร สั่งสมมหากุศลกันนะคะ
 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
 
วันอาทติย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - ตักบาตรพระ 1,250 รูป ณ ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด
จ.เชียงใหม่

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมสร้างมหาทานครั้งยิ่งใหญ่
ณ ดินแดนที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

กับงานตักบาตรพระ 1,250 รูป ในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลา 06.00 น.
ณ ถนนหน้าที่ว่าการ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

เพื่อสืบสานประเพณีล้านนา ช่วยเหลือคณะสงฆ์ 286 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 081-764-7809
 
 
 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
 
วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - ตักบาตรพระ 2,555 รูป ณ ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอโพธาราม
จ.ราชบุรี
 
ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ช่วยเหลือคณะสงฆ์ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม

ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลา 06.00 น.
ณ ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอโพธาราม จ.ราชบุรี
 
 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - ตักบาตรพระ 10,000 รูป ณ ถนนดวงรัตน์ อ.เมือง
จ.ลำปาง

มหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ของเมือง  "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น  เครื่องปั้นลือนาม
งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก"  ใจกลางนครลำปาง

ในพิธีตักบาตรพระ 10,000 รูป ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
ณ ถนนดวงรัตน์ อ.เมือง จ.ลำปาง ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

ร่วมส่งกำลังใจ ช่วยเหลือพุทธบุตร 286 วัด 4 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา
และร่วมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 083-540-4599, 083-540-4752
ตักบาตรเมืองลำปาง สร้างบุญใหญ่ ให้แผ่นดิน

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล