ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีถวายมหาสังฆทาน 300 วัด ทุกเดือน ณ ธุดงคสถานปราจีนบุรี

วันที่ 08 กพ. พ.ศ.2555


พิธีถวายมหาสังฆทาน 300 วัดแด่พระสังฆาธิการทุกเดือน ณ ธุดงคสถานปราจีนบุรี

 

การสั่งสมบุญ นำสุขมาให้
ธุดงคสถานปราจีนบุรี ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่าน ร่วมพิธีถวายมหาสังฆทาน 300 วัด
แด่พระสังฆาธิการในจังหวัดปราจีนบุรี ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม
และช่วยฟื้นฟูจิตใจของผู้ประสบอุทกภัย จากเหตุการณ์ภัยพิบัติที่ผ่านมา

จัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน  เริ่มวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
พิธีเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 089-072-0330
มาร่วมเติมบุญใหญ่ให้แผ่นดินกันนะคะ

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล