ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม 68 ปี พระเทพญาณมหามุนี วันที่ 14 มีนาคม - 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 รวม 49 วัน

วันที่ 09 กพ. พ.ศ.2555
บวชทั้งกายและใจ ถึงพร้อมดวยศีล สมาธิ ปัญญา ตระหนักถึงคุณค่าอันสูงส่ง ของร่มกาสาวพัสตร์

 

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม 68 ปี พระเทพญาณมหามุนี

 

เนื่องในวาระอันเป็นสิริมงคล ขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงามที่ควรค่าแก่การจดจำ ด้วยการบวชเป็นพระธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม 68 ปี พระเทพญาณมหามุนี ผู้บวชย่อมได้อานิสงส์แห่งบุญจากการบวช ได้ฝึกฝนอบรมตนเองตามพุทธวิธี และยังมีโอกาสบวชบูชาธรรม ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติบูชาอันประเสริฐกว่าการบูชาด้วยสิ่งใดๆ แด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย ผู้เป็นผู้นำและต้นแบบในการสร้างบุญบารมีของพวกเราทุกคน 

ตอกย้ำมโนปณิธานในการสร้างบารมี ด้วยการบวชบูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ผู้เป็นที่รักยิ่งของพวกเราทุก ๆ คน ขอเชิญชายแท้ผู้ได้โอกาส อายุระหว่าง 20 – 50 ปี เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาท เนื่องในวาระครบรอบ 68 ปี พระเทพญาณมหามุนี

ใน "โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม 68 ปี พระเทพญาณมหามุนี" อบรมระหว่างวันพุธที่ 14 มีนาคม – วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 รวม 49 วัน

 
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการบวช (ผ้าไตรจีวร และบาตร ทางคณะกรรมการอบรมจัดเตรียมไว้ให้แล้ว)
 
 
กำหนดการอบรม
 
กิจกรรม วัน เวลา สถานที่
วันสัมภาษณ์
สอบท่องคำขานนาค
วันอาทิตย์ 26 ก.พ. 13.00-17.00 น. หมู่บ้านบรรุลธรรม
วันาอทิตย์ 4 มี.ค.
วันอาทิตย์11 มี.ค.
วันตรวจร่างกาย วันอาทิตย์11 มี.ค. 13.00 น. เป็นต้นไป  
วันเริ่มอบรม ปฐมนิเทศ วันพุธ 14 มี.ค. 13.30 น. หมู่บ้านบรรลุธรรม
พิธีตัดปอยผม วันเสาร์ 24 มี.ค. 13.00 น. อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
พิธีบรรพชา วันเสาร์ 31 มี.ค. 05.30 น.  
พิธีอุปสมบท วันจันทร์ 2 เม.ย.    
วันอังคาร 3 เม.ย.
พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ วันอาทิตย์ 8 เม.ย. 06.00 น. สภาธรรมกายสากล
วันสิ้นสุดการอบรม วันอังคาร 1 พ.ค.    
 
 
สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง  วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2555
ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท หมู่บ้านบรรลุธรรม วัดพระธรรมกาย

โทร. 02-831-1848-9,  086-971-9000   และ 089-754-8925
หรือทุกวันอาทิตย์ที่ เสา M7 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร และคำขานนาค ได้ที่
www.dmycenter.com


หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ
    ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ใบ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
4. สำเนาหลักฐานการศึกษา 1 ชุด
5. ใบรับรอง และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับรอง 1 ชุด

คุณสมบัติของผู้เข้าโครงการ

1. เป็นชายแท้ จบการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
2. มีอายุระหว่าง 20 - 50 ปี ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ
3. ผ่านการสัมภาษณ์และสอบขานนาคในวันสัมภาษณ์
4. สามารถเข้าอบรมตามวันและเวลาได้ตลอดระยะเวลาการอบรม
5. เป็นผู้มีความประพฤติดี พร้อมที่จะรักษาระเบียบวินัย
6. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่มีโรคประจำตัว เช่น โรคลมชัก
    โรคเบาหวาน โรคจิตประสาท โรคไต โรคหอบหืด
7. ไม่ติดยาเสพติด ไม่ติดสุรา ไม่ติดบุหรี่ และผ่านการตรวจร่างกาย
8. มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซ็นติเมตร น้ำหนักตัวไม่มากเกินไป
9. ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายในลักษณะทุพพลภาพ
10. เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เลือกอาหาร ทำให้เป็นภาระต่อตนเองและผู้อื่น
11. ต้องมีคุณสมบัติตามกฎมหาเถรสมาคมและไม่มีรอยสักอันไม่เหมาะสม
12. เป็นบุคคลที่ไม่เคยต้องคดีความ หรือกำลังอยู่ในระหว่างพิจารณาคดี

ของใช้ในการอบรม ต้องเตรียมมาเอง
1. ชุดอบรมธรรมทายาท สีขาวล้วน 2 ชุด ไม่อนุญาตให้สวมเสื้อยืด
2. เสื้อพระราชทานแขนสั้นสีขาว ไม่ปักอักษร ไม่มีลวดลาย 1 ตัว
3. เสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว 1 ชุด และรองเท้าผ้าใบ
4. รองเท้าแต่สีน้ำตาล กางเกงขาสั้นสำหรับใส่อาบน้ำ ผ้าเช็ดตัวสีสุภาพ
5. ขันอาบน้ำสีขาว สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟันหลอดใหญ่ ยาสระผมขวดใหญ่
6. ยาประจำตัว เช่น ยาแก้แพ้ ยาโรคกระเพาะ ยาทากันยุง
7. ปากกา ที่ตัดเล็บ มีดโกนหนวด ไฟฉายเล็ก พร้อมถ่านไฟฉาย

ของที่ห้ามนำเข้ามาในการอบรม
1. หนังสืออ่านเล่น หรือสื่อที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกสมาธิ
2. อาหารและเครื่องขบเคี้ยวทุกชนิด
3. เครื่องเล่นสื่อต่างๆ ทุกชนิด เช่น วิทยู MP3 MP4 กล้องถ่ายรูป
    กล้องวีดีโอ อุปกรณ์เก็บข้อมูลทุกประเภท และอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด
4. กระจกส่องหน้า รูปภาพญาติมิตร
5. ของมีค่าและเครื่องประดับทุกชนิด

ของที่ห้ามนำติดตัวตลอดการอบรม
1. วัตถุมีคม อาวุธ สิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินต่างๆ 
2. บุหรี่ ยาเส้น ไม้ขีดไฟ ไฟแช็ก ยาเสพติดทุกชนิด
 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล