ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระพี่เลี้ยงธรรมทายาทภาคฤดูร้อน 1 แสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย ปีพุทธศักราช 2555

วันที่ 18 กพ. พ.ศ.2555


โครงการบรรพชาอุปสทบทหมู่ พระพี่เลี้ยงธรรมทายาทภาคฤดูร้อน 1 แสนรูป
ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ปีพุทธศักราช 2555โอกาสครั้งสำคัญในชีวิตกับการสร้างบารมีแสนปลื้ม

จากความสำเร็จของโครงการบวชพระ 1 แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย
ในดำริของพระเทพญาณมหามุนี ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของเหล่าพุทธบริษัททั้งสี่ และเหล่ากองทัพธรรมกองพันสถาปนาผู้ทำหน้าที่พระพี่เลี้ยงที่สำคัญ ผู้เป็นทั้งต้นบุญและต้นแบบในการประพฤติปฏิบัติศีลาจารวัตรอันงดงาม

อีกครั้งกับหน้าที่พิเศษ
โอกาสครั้งสำคัญในชีวิตของการสร้างบารมีแสนปลื้ม ด้วยการทำหน้าที่พระพี่เลี้ยงให้กับโครงการบวชพระ ๑ แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย เฉพาะชายแท้ผู้มีหัวใจยอดกัลยาณมิตรเท่านั้นที่เหมาะสมและคู่ควร จึงขอเรียนเชิญ ผู้มีคุณสมบัติและความพร้อม มาสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันให้ปลื้มแสนปลื้มไปตลอดทั้งชีวิต

กัลยาณมิตร คือทั้งหมดของพรหมจรรย์
โอกาสครั้งสำคัญในชีวิตของลูกผู้ชายที่จะได้ทำหน้าที่พระพี่เลี้ยงแสนปลื้ม พระพี่เลี้ยงที่โลกต้องการ ของโครงการบวชพระ 1 แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย


เริ่มอบรม     วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2555
พิธีบวช         วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2555
สิ้นสุดการอบรม    วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ ได้ที่

ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์ โทร. 086-722-4096 ,  085-001-5612 , 088-021-7697
โทร. 02-831-1234 , 087-707-7771 ถึ
ง 3
หรือทุกวันอาทิตย์ เสา M7 สภาธรรมกายสากล

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล