ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการอบรมสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 24

วันที่ 18 กพ. พ.ศ.2555


..โครงการอบรมสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 24  ประจำปีพุทธศักราช  2555...

 โครงการอบรมสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 24

>>  รับสมัครนักเรียนชาย
>>  กำลังศึกษาชั้นประถมปีที่ 4 – 5
>>  อายุ 8 -11 ปี
>>  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
>>  สามารถท่องและเขียนคำขานนาคได้

โดยน้องจะได้เรียนรู้ธรรมะประกอบสื่อการสอนที่ทันสมัยเข้าใจง่าย
เพิ่มพูนสติปัญญาด้วยการฝึกสมาธิภาคปฏิบัติ
เสริมสร้างทักษะในการตัดสินใจ และการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง

อบรมระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 29 เมษายน พ.ศ. 2555

สมัคร สัมภาษณ์ และสอบเขียนคำขานนาค
เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องสัมมนา SPD 6 สภาธรรมกายสากล วัดพระรรมกาย

วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2555
วันอาทิตย์ที่  11 มีนาคม พ.ศ. 2555
วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2555
วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2555

สอบถามรายละเอียด และสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้
ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท หมู่บ้านบรรลุธรรม วัดพระธรรมกาย
หมายเลขโทรศัพท์ 02-831-1848-9 และ 085-021-4123
หรือทุกวันอาทิตย์ที่ เสา M7 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย