ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการมัชฌิมธรรมทายาทหญิง อบรมนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 19 กพ. พ.ศ.2555


โครงการมัชฌิมธรรมทายาทหญิง นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

 

ฝึก                คือ การที่เราต้องฝืนจากสิ่งที่เราคุ้นเคย
ฝน                คือ การทำให้คม ทำให้ชำนาญ
การฝึกฝน    จึงเป็นการฝืนในสิ่งที่เราคุ้นเคย
                     เพื่อพัฒนาตนเองให้ชำนาญต่อการกระทำความดี
                     มีความเฉียบคมต่อการนำธรรมะมาใช้งานได้ในชีวิตประจำวัน

ดังนั้น ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนนี้ จึงขอเรียนเชิญน้องๆ นักเรียนหญิงชั้นมัธยมปลาย อายุ 15 – 18 ปี
เข้ารับการอบรมในโครงการมัชฌิมธรรมทายาทหญิง อบรมระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 6 พฤษภาคม นี้
ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

วันธรรมดา    สมัครได้ที่ กองบริหารงานอาสาสมัคร สำนักศรัทธาภิบาล
วันอาทิตย์     สมัครได้ที่ เสา P21 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-831-1441, 083-540-5780, 083-540-7246