ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการปฏิบัติธรรม M4U (Meditation for You) รุ่นที่ 1) วันที่ 1 - 22 เมษายน รุ่นที่ 2) วันที่ 6 - 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 19 กพ. พ.ศ.2555


M4U - Meditation for You ค่ายปฏิบัติธรรมระดับอุดมศึกษา

 

 

  บนถนนแห่งชีวิต " การปฏิบัติธรรม "  คือ คำตอบที่ดีที่สุด 

ขอเชิญน้องๆ ระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม M4U – Meditation for You

มี 2 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 12   วันที่ 1 – 22 เมษายน พ.ศ. 2555
รุ่นที่ 13   วันที่ 6 – 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 2 ใบ
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. หลักฐานการศึกษา
4. ใบรับรองแพทย์

คุณสมบัติ
- อายุ 18 – 25 ปี
- เป็นชายจริง หญิงแท้
- กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
- สามารถรักษาศีล 8 ได้ตลอดโครงการ

สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ณ กองบริหารงานอาสาสมัคร สำนักศรัทธาภิบาล
โทร. 02-831-1440, 089-440-7216
หรือทุกวันอาทิตย์ที่เสา P21 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล