ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย บวชฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย อบรมระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 19 กพ. พ.ศ.2555


    โครงการอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย บวชฟรี   

 
ลูกผู้ชาย ต้องกล้าบวช กล้าทำสิ่งที่ดีที่สุด..ให้กับชีวิต
ขอเชิญชายแท้ อายุระหว่าง 20 - 60 ปี เข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน 100,000 รูป
ทุกหมู่บ้านทั่วไทย บวชฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ วัดที่เป็นศูนย์อบรมทั่วประเทศ
อบรมฟรี ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-831-1234, 087-707-7771 ถึง 3
ตรวจสอบรายชื่อศูนย์อบรมได้ที่ www.dmycenter.com

>> อย่าลังเลใจ บุญบวชเป็นบุญใหญ่ เคยบวชแล้ว บวชอีกได้ รีบตัดสินใจ
>> อย่าปล่อยให้พ่อแม่แก่เฒ่าเฝ้ารอ หรือร้องขอให้ลูกบวช ทุกแทนคุณ
>> อย่าทิ้งโอกาสที่จะได้ค้นพบความสุขที่แท้จริง ต้องกล้าบวช กล้าทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิต
>> อย่าหลงผิด เสพติดกิเลส ฉุดชีวิตให้ตกต่ำ จงหันหน้าเข้าหาธรรม นำชีวิตให้รุ่งเรือง

มีคำอยู่ 2 คำที่เกิดขึ้นในใจของคนเราเสมอ ๆ นั่นก็คีอคำว่า "อยากได้" กับ "ไม่อยากได้" เช่น..อยากได้ชีวิตที่ดี ..อยากได้ชื่อเสียงเกียรติยศ..อยากได้ทร้พย์สิน เงินทอง ..อยากได้ความสุขความสำเร็จ ฯลฯ และ ไม่อยากได้อะไรที่ทำให้ชีวิต เป็นทุกข์ ..ไม่อยากจน ..ไม่อยากล้มเหลว ..ไม่อยากเจ็บไม่อยากป่วย ฯลฯ

แล้วอะไรเป็นตัวกำหนดให้ชีวิตสมหวังหรือผิดหวัง?  คำถามนี้..พระพุทธศาสนามีคำตอบ ชีวิตของคนเราจะดีหรือร้าย จะได้ใน สิงที่ตนเองปรารถนาหรือไม่ ? "บุญ" กับ "บาป" เท่านั้นที่เป็นตัวกำหนด

"บุญ" คือ สิ่งอัศจรรย์ที่บันดาลความสุข ความสำเร็จ ความเจรืญรุ่งเรืองให้กับชีวิต ช่วงไหนที่เรามีบุญมากและบุญกำลังส่งผล ช่วงนั้นสิงดี ๆ จะหลั่งไหล เข้ามาในชีวิต จะได้พบแต่ความสุข สดชึ่น เบิกบาน สมหวัง แต่ช่วงไหนบุญน้อย ชีวิตก็จะร่วงโรย อับเฉา สิ่งดี ๆ ก็จะพลัดพรากจากไป เพราะไม่มีกระแสบุญคอย ดึงดูดเอาไว้ และช่วงไหนบาปกำลังส่งผล เรื่องเลวร้าย เรื่องทุกข์ใจ ก็จะตามมารุม จองล้างจองผลาญไม่สินสุด หรือถ้าหมดบุญ ก็หมายถึงหมดสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่

บุญไม่มีขาย..อยากได้ต้องทำเอง  
ถ้าอยากให้ชีวิตมีความสุข สมปรารถนา จะต้องเป็นผู้มีบุญมาก และถ้าอยาก ได้บุญมาก..คุณต้องกล้าบวช เพราะบุญบวชพระเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์มหาศาล ..คุณต้องกล้าที่จะสู้กับกิเลสที่คอยเหนี่ยวรั้งใจเราไม่ให้ทำความดี สู้กับกิเลสที่คอย ดึงใจของเราไวไม่ให้คิดอยากบวช ..คุณต้องกล้าที่จะเลิกอบายมุขทั้งหลาย กล้า ที่จะละทิ้งความสุขจอมปลอมทั้งปวง เพื่อแสวงหาความสุขที่แท้จริงในแบบที่คุณ ไม่เคยสัมผัสมาก่อน ..แล้วคุณจะเป็นผู้ชนะ

บวชพระ..ได้อะไรมากกว่าที่คุณคิด
• ได้ตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ พระคุณของพ่อแม่นั้นแสนยิ่งใหญ่ ท่านคือผู้ให้ กำเนิดและเลี้ยงดูลูกจนเติบใหญ่ บวชเอาบุญให้ท่านคือวิธีทดแทนคุณที่ดีที่สุด
• ได้บุญมหาศาล มีอานิสงส์มาก สามารถปิดนรกเปิดสวรรค์ และหากผู้บวชตั้งใจ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ก็จะได้บุญเพิ่มอีกประมาณค่าไม่ได้
• ได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้รู้ว่าคนเราเกิดมาทำไม อะไรคือเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิต และจะนำพาชีวิตของเราไปสู่เป้าหมายนั้นได้อย่างไร
• ได้นั่งสมาธิเป็นประจำทุกวัน สมาธิเป็นวิธีที่นำพาชีวิตไปสู่ความสุขที่แท้จริง และทำให้ใจมีพลังมากขึ้น สามารถดึงดูดสิ่งดีงามมาสู่ชีวิตของเรา
ฯลฯ

หลักการและเหตุผล
แผ่นดินไทยได้ชื่อว่าเป็นแผ่นดินธรรม ที่พระพุทธศาสนาปักหลักอย่างมั่นคงมายาวนานนับพันปี กระแสธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ซึมแทรกไปในทุกจังหวะชีวิตของชาวไทย เกิดเป็นประเพณี วัฒนธรรมชาวพุทธอันงดงาม จนได้รับการกล่าวขานเป็น “สยามเมืองยิ้ม” ดินแดนแห่งความสุขบนมนุษยโลก

คำตอบของการดำรงความรุ่งเรืองและความสุขของประชาชาติไทยก็คือ การดำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้มั่นคงคู่ผืนแผ่นดินไทย ซึ่งหัวใจของพระพุทธศาสนา คือศาสนทายาทที่มั่นคงในพุทธธรรม ดังนั้นการสืบทอดรักษาประเพณีการบวชของชายไทย จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการธำรงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ซึ่งถือเป็นภาระรับผิดชอบของพุทธบริษัทไทยทุกคน

จากสามโครงการบวชครั้งประวัติศาสตร์ คือโครงการอุปสมบทหมู่ 7,000 รูป 7,000 ตำบล, โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย และโครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ในปี พ.ศ. 2553ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม คณะสงฆ์ สาธุชนและองค์กรภาคีที่ร่วมโครงการ ต่างปลื้มปีติเป็นล้นพ้นและเห็นพ้องต้องกันว่า ถึงเวลาแล้วที่จะช่วยกันฟื้นฟูประเพณีการบวช ให้กลับมาเป็นค่านิยมกระแสหลักของชายไทย ดังเช่นบรรพกาล

คณะสงฆ์ทั้งแผ่นดิน ร่วมกับ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และองค์กรภาคีต่างๆ จึงได้ร่วมกันจัด “โครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย” ขึ้น ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน ณ วัดที่เป็นศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ เพื่อให้พุทธบริษัทไทยได้สร้างบุญใหญ่อีกวาระหนึ่ง และจะเป็นก้าวสำคัญที่จะพัฒนาประเทศไทยให้เป็นดินแดนแห่งสันติสุขอย่างยั่งยืนสืบต่อไป

เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2555 
ระยะเวลาอบรมและอุปสมบทรวม 53 วัน ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 

เริ่มอบรม วันพฤหสบดีที่ 22 มีนาคม 2555 ณ วัดอบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ
บรรพชา วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2555 ณ วัดพระธรรมกาย
อุปสมบท วันที่ 5 - 7 เมษายน 2555 ณ วัดต่างๆทั่วประเทศ
บำเพ็ญธุดงควัตร วันที่ 7 - 12 พฤษภาคม 2555 
รับประกาศนียบัตร – ปิดการอบรม วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2555 
 
โดยคุณสมบัติผู้เข้าอุปสมบท มีดังนี้
1. เป็นชายแท้อายุ 20 - 60 ปี (หรือ 18 ปี สามารถบวชสามเณรในโครงการได้)
2. จบการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
3. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคจิตประสาท หรือโรคประจำตัวร้ายแรงอื่นๆ และไม่ติดยาเสพติด
4. ร่างกายไม่พิการ เช่น ตาบอด หูหนวก แขนขาขาด เป็นต้น
5. ไม่มีรอยสักขนาดใหญ่ หรือสักเป็นรูปไม่เหมาะสม อยู่นอกร่มผ้าเมื่อครองจีวร
6. มีคุณสมบัติอื่นๆ ของผู้บวชตามกฎมหาเถรสมาคม

สถานที่
สถานที่อบรมและบรรพชาอุปสมบท ณ วัดที่เป็นศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล