ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

แผนที่เส้นทางเดินธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญหลวงปู่ทองคำ วันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2555 จาก ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย ไปวัดปากน้ำภาษีเจริญ ระยะทาง 6.4 กิโลเมตร

วันที่ 28 มีค. พ.ศ.2555

 

 

แผนที่เส้นทางเดินธุดงค์อัญเชิญหลวงปู่ทองคำ เพื่อประดิษฐาน ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
วันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2555  จาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ไป วัดปากน้ำภาษีเจริญ

เส้นทางที่ใช้ - ถ.พญาไม้ - ถ.ประชาธิปก - ถ.เทอดไท

05.50 น.     ออกเดินทางจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
06.09 น.     ถึง สุพจน์การแพทย์
06.41 น.     ถึง ธนาคารธนชาต
07.02 น.     ถึง ปั๊ม Esso
07.17 น.     ถึง โรงเรียนวัดอินทาราม
07.38 น.     ถึง รพ.เยาวรักษ์
07.41 น.     ถึง ปัํม Shell
07.59 น.     ถึง โรงเรียนสถาพรศึกษา
08.10 น.     ถึงจุดหมาย ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>..

คลิก การเตรียมตัวและข้อควรรู้ในการมาร่วมโปรยกลีบกุหลาบต้อนรับพระธุดงค์
คลิก แผนที่เส้นทางเดินธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญหลวงปู่ทองคำ วันจันทร์ที่ 2 เมษายน วัดพระธรรมกาย - สนามกีฬาธูปะเตมีย์ 17.3 กม.
คลิก แผนที่เส้นทางเดินธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญหลวงปู่ทองคำ วันอังคารที่ 3 เมษายน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ - ร.ร.สารวิทยา 13.2 กม.
คลิก แผนที่เส้นทางเดินธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญหลวงปู่ทองคำ วันพุธที่ 4 เมษายน ร.ร.สารวิทยา - สนามกีฬาเทพหัสดิน 16.4 กม.
คลิก แผนที่เส้นทางเดินธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญหลวงปู่ทองคำ วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน สนามกีฬาเทพหัสดิน - ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย 5.3 กม.


 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล