ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

2 บิ๊กบุญใหญ่วันคุ้มครองโลก วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2555 ณ วัดพระธรรมกาย

วันที่ 10 เมย. พ.ศ.2555 

ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่าน ร่วมงานวันคุ้มครองโลก รวมพลังชาวพุทธ ปกป้องฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
2 บิ๊กบุญใหญ่แห่งปี ในวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.  2555  ณ วัดพระธรรมกาย
พิธีถวายมหาสังฆทาน 20,000 กว่าวัดทั่วประเทศ
และ พิธีหล่อรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)


พิธีถวายมหาสังฆทาน 20,000 กว่าวัดทั่วประเทศ

วันที่ 22 เมษายน ของทุกปี เป็นวันที่องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้เป็น “วันคุ้มครองโลก” โดยมีจุดประสงค์ให้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุ้มครองมวลมนุษยชาติและโลกของเราให้ร่มเย็นเป็นสุข

ในวันคุ้มครองโลกปีนี้ ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญทุกท่านสร้างบุญใหญ่ให้ตนเองและอุทิศบุญกุศลแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับ ในพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุจาก 20,000 กว่าวัด และพระภิกษุจาก 286 วัด 4 จังหวัดภาคใต้ ที่หยัดสู้เอาชีวิตเป็นเดิมพัน รักษาพระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกาย


พิธีหล่อรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย เป็นพระภิกษุที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมและคุณวิเศษ เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศ ใครได้ทำบุญที่เนื่องกับท่าน จะได้รับกุศลผลบุญอันไม่มีประมาณ

โอกาสทองแห่งการสร้างมหากุศลและการแสดงความกตัญญูต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ด้วยการหล่อรูปเหมือนของท่านด้วยทองคำ


ทำไมต้องหล่อหลวงปู่ ด้วยทองคำแท้

การหล่อรูปเหมือนของหลวงปู่ด้วยทองคำแท้ เป็นการประกาศให้โบกได้รับรู้ถึงคุณความดีของท่าน ด้วยวิธีอันชาญฉลาด เพราะการหล่อท่านด้วยทองคำ จะทำให้ชาวโลกต่างสงสัย และเกิดคำถามตามมาอย่างนับไม่ถ้วนว่า ทำไมต้องหล่อท่านด้วยทองคำ และนั่นก็เป็นโอกาสที่เหล่าศิษยานุศืษย์จะได้เล่าถึงประวัติ คุณธรรม คุณวิเศษ และมโนปณิธานของท่าน และชักชวนให้บุคคลเหล่านั้น ทำตามข้อวัตรปฏิบัติอันดีงามของท่าน

อีกทั้งเมื่อระยะเวลาผ่านไป จนเข้าสู่ยุคที่ทองคำหายากและราคาสูงมากกว่านี้ หรืออีก 1,000 ปีข้างหน้า ก็จะเกิดคำถามให้โจษขานซ้ำๆ อย่างไม่รู้จบว่า ทำไมชาวโลกยุคหนึ่งจึงเกิดมหาศรัทธาอย่างแรงกล้า รวมใจกันหล่อรูปเหมือนท่านด้วยทองคำแท้ ซึ่งเป็นวัสดุที่มีมูลค่ามหาศาลขนาดนั้น และปริศนาตรงนี้เองจะตรึงให้ชาวโลกมุ่งค้นหาคำตอบว่า ท่านเป็นใคร และมีความสำคัญอย่างไร

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคคลที่กำลังประสบความทุกข์และดิ้นรนเพื่อแสวงหาทางพ้นทุกข์อยู่ในขณะนั้น เมื่อได้มาพบรูปเหมือนหลวงปู่ที่หล่อจากวัสดุที่มีค่าสูงสุด ก็จะสนใจหันมาศึกษาเรื่องราวของท่านจนเกิดความเลื่อมใส รู้สึกซาบซึ้ง และหันมาปฏิบัติธรรม เพื่อหาทางพ้นทุกข์ตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังเช่นหลวงปู่

ดังนั้น การหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ด้วยทองคำ จึงถือเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ ที่จัดว่า เป็นอามิสบูชา ที่ก่อให้เกิดการปฏิบัติบูชาอย่างต่อเนื่องในอนาคตอย่างไม่ขาดสาย เพราะเมื่อชาวโลกได้มาสักการบูชาท่านแล้ว ก็จะปฏิบัติธรรมตามอย่างท่าน และการปฏิบัติบูชานั้น เป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นการบูชาอย่างสูงสุด

อ่านเพิ่มเติม >> ทำไมต้องหล่อรูปเเหมือนพระมงคลเทพมุนีด้วยทองคำ


อานิสงส์การหล่อหลวงปู่ด้วยทองคำแท้

1.   เมื่อไปเกิดในภพชาติใด เราจะเป็นผู้ได้ครอบครองสมบัติที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเลิศที่สุดเท่าที่มนุษย์พึงมีในยุค
      นั้น เพราะได้เคยประกอบเหตุด้วยการทำบุญด้วยทองคำ ซึ่งขึ้นชื่อว่า เป็นธาตุที่เลิศที่สุด
2.   สามารถเข้าถึงฐานะแห่งความเป็นมหาเศรษฐี ที่ถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์สมบัติอันมากมาย เพราะได้
      บริจาคทรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนาและเนื้อนาบุญอันเลิศ
3.   จะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติอันงดงามตั้งแต่เกิดจนสิ้นอายุขัย เพราะได้เคยประกอบเหตุด้วยการทำ
      บุญด้วยทองคำ ซึ่งเป็นธาตุที่งามอยู่ในตัวเองตั้งแต่แรกเริ่ม และมีความงามที่เป็นอมตะ ไม่หมองคล้ำ
       ผุกร่อน แม้กาลเวลาจะผ่านไปเป็นพันๆ ปี
4.   จะเป็นผู้มีผิวพรรณวรรณะสว่างงดงามดุจทองคำ เพราะได้สร้างเหตุโดยการหล่อพระด้วยทองคำเอาไว้
5.   จะได้เกิดในตระกูลสูง เข้าถึงฐานะอันสูงส่ง เป็นที่เคารพนับถือเกรงใจของเหล่ามนุษย์และเทวาทั้ง
       หลายเพราะการนำทองคำมาหล่อพระ ถือเป็นการบูชาบุคคลที่ควรบูชา ซึ่งถือเป็นมงคลอันสูงสุด
6.   จะเป็นผู้มีเกียรติยศชื่อเสียงขจรขจาย เป็นที่รู้จักของมหาชนทั้งหลาย เพราะการหล่อพระให้เหล่ามนุษย์
      และเทวามากราบไหว้ เท่ากับเป็นการประกาศคุณของพระรัตนตรัย
7.   จะมีบุตรและบริวารที่อยู่โอวาท ให้ความเคารพเชื่อฟัง มีความกตัญญูกตเวที เพราะได้ถวายทานด้วย
      ความเคารพ และความกตัญญูที่มีต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ
8.   จะเป็นผู้มีปัญญาเป็นเลิศ เพราะได้ถวายทานที่ประกอบไปด้วยปัญญา และบูชาผู้ที่มีปัญญา ที่ถึงพร้อม
      ด้วยวิชชาและจรณะและเป็นทักขิไณยบุคคล
9.   จะขึ้นชื่อว่ามีสายบุญเชื่อมกับพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ และธรรมใดที่ท่านบรรลุก็จะสามารถ
      บรรลุตามอย่างท่านได้โดยง่าย สามารถเข้าถึงนิพพาน และที่สุดแห่งธรรมได้โดยง่าย
10. จะเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ เกิดในปฏิรูปเทส ในดินแดนที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง เพราะได้สร้างเหตุแห่ง
       ความเจริญรุ่งเรืองไว้ในพระพุทธศาสนา
11. จะเป็นผู้ที่มีอายุขัยยืนยาว เพราะได้หล่อพระ เพื่อให้มนุษย์และเทวากราบไหว้ ซึ่งเท่ากับเป็นกาต่ออายุ
       พระพุทธศาสนาให้ยืนยาวยิ่งๆ ขึ้นไป
12. หลังจากละโลกแล้ว จะได้ไปเสวยทิพยสมบัติอันเป็นเลิศ ถึงพร้อมด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ สุข และ
       อธิปไตยในทิพยวิมานอันใหญ่โตโอฬาร

ฯลฯ

คลิกอ่าน >> ที่สุดแห่งความกตัญญู หล่อรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ด้วยทองคำ

คลิกอ่าน >> กำเนิดผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

 
กำหนดการ งานวันคุ้มครองโลก วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2555

เวลา พิธีกรรม
    09.30 น.     ปฏิบัติธรรม
        11.00 น.         พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

13.30 น.

ปฏิบัติธรรม / พิธีถวายไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ 20,000 กว่าวัดทั่วประเทศ
18.00 น. พิธีหล่อรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ด้วยทองคำแท้
19.00 น. เสร็จพิธี / คณะสงฆ์มอบเหรียญที่ระลึกแก่สาธุชนทุกท่านที่มาร่วมงาน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 02-831-1000