ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

DOU เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ปีการศึกษา 2555

วันที่ 04 พค. พ.ศ.2555


                      DOU - มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย                    Dhammakaya Open University (DOU) - มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

ความรู้สากล สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์


เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน / 2555  ตั้งแต่วันนี้ - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555
นักศึกษาปัจจุบันลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 02-901-1013, 086-326-3822
ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษา 2 / 2555  ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2555
กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2555
เปิดภาคการศึกษาใหม่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2555

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 086-326-3857, 02-831-1000 ต่อ 2260

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
ชมรมประสานงาน DOU ตู้ปณ.69 ปณจ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120
วันจันทร์  - วันเสาร์ : สำนักงาน DOU (ข้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม)
หรือทุกวันอาทิตย์ที่ เสา G6 และ เสา M9 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

โอวาท พระเทพญาณมหามุนี วิ   (พ.ศ. 2546)
DOU คือ ความรู้เกี่ยวกับเรื่องมนุษย์ ตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ ตาย ปรโลก นรก สวรรค์ นิพพาน เวียนว่ายตายเกิด เรื่องของมนุษย์ทั้งนั้นเลย ครูไม่ใหญ่อยากจะให้ทุกคนในโลกได้เรียน โดยไม่จำกัดวุฒิ แล้วเราเทียบวุฒิเอา ลุง ป้า น้า อา เรียนได้หมดทุกคนเลย ครบ 140 หน่วยกิตก็มอบปริญญาบัตรให้ มีศักดิ์และสิทธิ์เท่ากันเลย
 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล