ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ร่วมจัดพิมพ์หนังสือมงคลชีวิตภาคภาษาอังกฤษ สร้างปัญญาบารมี

วันที่ 24 พค. พ.ศ.2555


       หนังสือมงคลชีวิต ภาคภาษาอังกฤษ เพื่อสอบ World-PEC          การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง
การให้ธรรมทาน เปรียบเหมือนการให้ประทีปส่องทางชีวิต
ให้ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องดีงาม นำชีวิตไปสู่ความสุขความเจริญ

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลก ร่วมให้ธรรมทาน และสร้างปัญญาบารมี
ด้วยการเป็นเจ้าภาพ จัดพิมพ์หนังสือ Value Education For Peace
มงคลชีวิตภาคภาษาอังกฤษ

ในโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก หรือ World-PEC
ระดับเยาวชนนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555
 
 
Value Education For Peace มงคลชีวิตภาคภาษาอังกฤษ
คือหนังสือที่จะขยายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันเป็นความรู้สากล
ไปสู่ใจเยาวชนนานาชาติ ให้พวกเขาได้เป็นดั่งต้นกล้าแห่งความดี ผู้มีสันติสุขภายใน
และพร้อมที่จะสร้างความสว่างไสว สู่สันติภาพโลกที่แท้จริง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
โครงการสอบตอบปัญหา World-PEC ระดับเยาวชนนานาชาติ
โทรศัพท์ 086-901-1609, 081-918-0609

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร