ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เชิญร่วมอนุโมทนา พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต ในวันวิสาขบูชา วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันที่ 30 พค. พ.ศ.2555


 

อุปสมบท อุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม 12 รูป ลูกตะวันธรรม

ขอให้สายตาทุกคู่ จงเล็งแลชื่นชมด้วยความปลื้มปีติดีใจ กับหน่อเนื้อสมณะเหล่านี้
ผู้ที่ได้ฝึกฝนพัฒนาตนตั้งแต่เยาว์วัย ให้วันเวลาผ่านไปด้วยการสั่งสมบ่มบารมี

เพื่อวันนี้...วันที่จะได้เป็นพระแท้ หัวใจของโลกและจักรวาล
บัดนี้ทุกรูปพร้อมแล้วที่จะเป็นผู้ชูธงธรรม นำธรรมะสู่ปวงประชา และเป็นเนื้อนาบุญให้แก่ชาวโลกสืบต่อไป

ขอเชิญร่วมอนุโมทนา พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต ในวันวิสาขบูชา วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2555
ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล