ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

สมาธิแก้ว รุ่นพิเศษ 14 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองให้สมบูรณ์ทั้งกายและใจ

วันที่ 21 มิย. พ.ศ.2555

 

โครงการสมาธิแก้วรุ่นพิเศษ 14

โอกาสสำหรับผู้รักการทำใจหยุดนิ่ง รักการสั่งสมบุญ และรักการฝึกฝนอบรมตนเอง

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


เปิดรับสมัคร ชาย และ หญิง อายุ 18 – 40 ปี เข้าร่วมโครงการ
อบรมระหว่างวันที่ 8 – 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ณ วัดพระธรรมกาย


หมดเขตรับสมัคร วันที่ 5 กรกฎาคม นี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่

ทุกวันอาทิตย์ เสาร์ M 8 สภาธรรมกายสากล
วัดพระธรรมกาย
หรือที่โทรศัพท์   087-502-6664   และ   087-502-1313

สมาธิแก้ว... โครงการอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ให้สมบูรณ์ทั้งกายและใจ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร