ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรพระ 1,172 รูป วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

วันที่ 27 มิย. พ.ศ.2555

ตักบาตรพระ 1,172 รูป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
หนึ่งในโครงการตักบาตรพระ 2,000,000 รูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย

 

 

ตักบาตร Freshy มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555

 

ขอเรียนเชิญ ศิษย์เก่าลูกนนทรี ศิษย์ปัจจุบัน และผู้มีบุญทุกท่าน
ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 1,172 รูป
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (สถานที่ตักบาตร ณ สนามกีฬารักบี้)

 

ในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายนพ พ.ศ. 2555  พิธีเริ่ม เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่  087-688-3884  และ  085-497-9140

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 

               ในวาระฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จัดให้มีพิธีตักบาตร Freshy ต้อนรับน้องใหม่  เพื่อเป็นโอกาสให้คณะครูอาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และนิสิตนักศึกษาชั้นปี 1 ที่กำลังจะเข้ามาศึกษาต่อในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้  รวมทั้งผู้มีบุญที่ได้ไปร่วมงานทุกท่าน ได้มีโอกาสสั่งสมมหาทานบารมีร่วมกัน ด้วยการตักบาตรแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่

             
               โดยข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการตักบาตร จะนำไปส่งมอบให้กับพุทธบุตร 286 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพุทธบริษัท 4 ที่กำลังประสบภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ซึ่งเป็นนโยบายของโครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย

 

               ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ได้จัดให้มีพิธีตักบาตรพระเพื่อต้อนรับน้องใหม่ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากจะเป็นการปลูกฝังคุณธรรมที่ดีแก่นิสิตนักศึกษาในด้านความเสียสละและรักการให้แล้ว ยังเป็นการสืบทอดอริยประเพณีที่ดีงามของพุทธศาสนิกชน และเป็นต้นแบบประเพณีการรับน้องที่ดีแก่สถาบันอื่นๆ ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย


จึงขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมสั่งสมมหาทานบารมีครั้งนี้ร่วมกัน ในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป


 

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล