ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โรงเรียนพระปริยัติธรรม เรียนเชิญร่วมพิธีไหว้ครู

วันที่ 02 กค. พ.ศ.2555

พิธีไหว้ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรม
     
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 - วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555         

 

 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ใหม่
นักเรียนธรรมศึกษา นักเรียนบาลีสาธิต นักเรียนบาลีศึกษา และนักเรียนพระอภิธรรมศึกษา

เข้าร่วมประกอบพิธีไหว้ครู ในวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555  พิธีเริ่มเวลา 12.15 น.
ณ ห้อง SPD 4 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

 

"...เรียนเชิญนักเรียนทุกท่านเข้าร่วมพิธีไหว้ครูโดยพร้อมเพรียงกันนะคะ..."

 
 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร