ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เชิญร่วมบุญจัดพิมพ์หนังสือ "คู่มือนำชมวัด ฉบับมัคคุเทศก์"

วันที่ 02 กค. พ.ศ.2555

หนังสือคู่มือนำชมวัดพระธรรมกาย ฉบับมัคคุเทศก์

 

 

กว่า 20 ปี ของการทำหน้าที่เจ้าของบ้าน เจ้าของวัด

กว่า 20 ปี ของการทำหน้าที่กัลยาณมิตร ต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วโลก


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการร่วมพิมพ์หนังสือ คู่มือนำชมวัด ฉบับ มัคคุเทศก์
หนังสือที่รวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติยอดมหาปูชนียาจารย์
ประวัติอาคารสถานที่ต่างๆ ภายในวัดพระธรรมกาย

เพื่อมอบเป็นธรรมบรรณาการ ให้กับศูนย์สาขา ทั้งภายในและต่างประเทศ
ในการทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตร ให้แก่ชาวโลก


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักศรัทธาภิบาล
กองต้อนรับอาคารหลัก หรือทุกวันอาทิตย์ ที่แผนก มัคคุเทศก์
เสา K3สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

โทรศัพท์ 083-762-7275, 083-540-6649

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล