ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ร่วมอนุโมทนาแสดงมุทิตาด้วยการร่วมจัดพิมพ์หนังสืองานอุปสมบทสามเณรนาคหลวง รูปที่ 6 ของวัดพระธรรมกาย

วันที่ 04 กค. พ.ศ.2555

หนังสือ งานอุปสมบทสามเณรนาคหลวง รูปที่ 6 วัดพระธรรมกาย
                 หนังสือ งานอุปสมบทสามเณรนาคหลวง รูปที่ 6 ของวัดพระธรรมกาย        

 

 

 

สิ้นสุดการรอคอยแห่งความพากเพียร ตลอด 9 ปี  กับการอุตสาหะอย่างต่อเนื่อง 76,800 ชั่วโมง 
ผ่านการเวลาอย่างสมค่ามากถึง 4,608,000 นาที

จนบังเกิดมีสามเณรนาคหลวงสักรูปหนึ่ง ให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ชื่นชม

มาบัดนี้ สิ่งที่บังเกิดขึ้นได้ยาก พลันบังเกิดขึ้นแล้ว...

ขอเรียนเชิญท่านผู้มีบุญ ร่วมอนุโมทนา แสดงมุทิตา
ด้วยการจัดพิมพ์ หนังสือ งานอุปสมบทสามเณรนาคหลวง รูปที่ 6 ของวัดพระธรรมกาย
หนังสือที่รวบรวมโอวาทอันทรงคุณค่าของพระเทพญาณมหามุนี หลวงพ่อธัมมชโย

ติดต่อร่วมจัดพิมพ์ได้ที่ ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด หรือกองรับบริจาคห้องขันติ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองวิชาการ 01
หรือ ทุกวันอาทิตย์ที่ เสาM8 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย


โทรศัพท์ 083-540-6511 และ 089-409-3192

หมดเขตส่งรายชื่อ จารึกท้ายเล่ม วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2555