ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการอบรมธรรมทายาท สามเณรยุวชนรอบวัด รุ่นที่ 4

วันที่ 23 กค. พ.ศ.2555

สามเณรยุวชนรอบวัด

 

ปิดเทอมทางโลก ... เปิดเทอมทางธรรม

บวชทดแทนพระคุณบิดามารดา และฝึกฝนอบรมตนเอง


ขอเชิญผู้ปกครอง มอบโอกาสให้กับบุตรหลาน
ที่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่  6 จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 อายุไม่เกิน 15 ปี

เข้าร่วม  "โครงการอบรมธรรมทายาท สามเณรยุวชนรอบวัด รุ่นที่ 4"
อบรมระหว่างวันที่ 7 - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555


รับสมัครและสอบท่องคำขานนาค

ในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม, วันอาทิตย์ที่ 2 และ 9  กันยายนนี้
ณ ห้องสัมมนา SPD5E ในเวลา 13.00 - 16.00 น.


ขอรับระเบียบการและคำขานนาคได้ที่

ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์  วัดพระธรรมกาย
โทรศัพท์  083-443-3000,  088-011-7899


ธรรมทายาท ... จุดเริ่มต้นของชีวิต ... สู่ความบัณฑิตที่สมบูรณ์
 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล