ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการสมาธิแก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เชิญนักศึกษาร่วมนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม

วันที่ 07 สค. พ.ศ.2555

สมาธิแก้วศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

 


สมาธิแก้ว ... โครงการอบรม เพื่อพัฒนาตนเองให้สมบูรณ์ทั้งกายและใจ

 

โครงการสมาธิแก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ต้อนรับนิสิตนักศึกษา
ที่สนใจเรียนรู้การปฏิบัติธรรม ควบคู่ไปกับการฝึกฝนอบรมตนเอง

ขอเชิญนักศึกษาชายหรือหญิงโสด อายุระหว่าง 18 – 25 ปี เข้าร่วมโครงการ


โครงการนี้จะทำให้นิสิตนักศึกษา มีความสุขกายสุขใจ ผิวพรรณผ่องใส หน้าอ่อนกว่าวัย
บุคลิกงามสง่า น่าเลื่อมใส ใจอ่อนนุ่มนวล ควรแก่การงาน
ที่จะเรียนเร็ว บรรลุเร็ว สำเร็จเร็ว ไม่ลำบากนาน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
 

ทุกวันอาทิตย์ เสา M8  สภาธรรมกายสากล  วัดพระธรรมกาย
โทรศัพท์  087-502-6664  และ  081-720-5072