ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

Smart Camp ค่ายสมาธิและฝึกภาษาอังกฤษ

วันที่ 08 สค. พ.ศ.2555

smart camp

 

Smart Camp ... ค่ายสมาธิภาษาอังกฤษ สำหรับเยาวชนไทยและนานาชาติ
 

 

กองดวงตะวันสันติภาพ สำนักต่างประเทศ
ขอเชิญชายหญิง อายุ ระหว่าง 17 – 30 ปี ร่วมปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์
กับค่ายสมาธิภาคภาษาอังกฤษ Smart Camp

มานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมในสถานที่ธรรมชาติอันร่มรื่น  และฝึกภาษาอังกฤษ
ในบรรยากาศสบายๆ ณ บ้านปฏิบัติธรรมนานาชาติ Pop House

ในวันที่ 24 – 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555


สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

โทร. 083-540-5029 หรือที่ www.inspirationcamp.net
วันอาทิตย์ สมัครได้ที่ เสา N5 สภาธรรมกายสากล


*************************************************************

 

Smart Camp

ค่ายอบรมสมาธิภาษาอังกฤษ3วัน สำหรับนิสิตนักศึกษาไทยและนานาชาติ (กำลังศึกษาอยู่หรือจบแล้ว) ซึ่งสนใจการทำกิจกรรมนักศึกษา มีอายุ 18-30 ปี มาเรียนรู้สมาธิซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีในการใช้ในชีวิตประจำวัน ฝึกตัวด้วยการรักษาศีล 8 ตลอดการอบรม  และพัฒนาทักษะการพูด-ฟังภาษาอังกฤษในภาคปฏิบัติ โดยจะได้สนทนากับชาวต่างชาติในการอบรม ในบรรยากาศธรรมชาติที่ร่มรื่นและมิตรภาพใหม่ๆ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล