ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการเข้าพรรษา เข้าถึงธรรม 26,068 ชั่วโมง

วันที่ 09 สค. พ.ศ.2555

เข้าพรรษาเข้าถึงธรรม

 

เข้าพรรษา เข้าถึงธรรม

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ เข้าพรรษาเข้าถึงธรรม 26,068 ชั่วโมง
ฉลองพุทธชยันตี ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
เสาM5 สภาธรรมกายสากล
และที่โทรศัพท์ 083-540-8004

 
พรรษานี้ มาจำพรรษา ที่ศูนย์กลางกายกันนะคะ

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล