ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการรักธรรมะรักองค์พระภายใน เพื่อพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรม

วันที่ 14 สค. พ.ศ.2555

รักธรรมะและพระภายใน เข้าพรรษา

 

 

โครงการรักธรรมะและพระภายใน

ขอเชิญชวนผู้มีบุญสั่งสมความดีช่วงเข้าพรรษา และตามระลึกนึกถึงบุญ
ตลอดเข้าพรรษานี้ กับโครงการรักธรรมะและพระภายใน

เริ่มสมัครและเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ทำความดี ด้วยการสวดมนต์ รักษาศีล นั่งสมาธิ
ตามระลึกนึกถึงบุญทุกวัน ตลอดพรรษานี้ ด้วยตัวคุณเอง


สอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้
ทุกวันอาทิตย์ที่ เสาM8 สภาธรรมกายสากล

โทรศัพท์ 081-720-5072  และ  087-553-7733 

เพื่อพรรษานี้ จะเป็นพรรษาแห่งความสำเร็จและความสมหวังของคุณ

 

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล