ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรพระ 10,000 รูป ใจกลางนครหาดใหญ่ ถ.สาย 3 จ.สงขลา

วันที่ 19 สค. พ.ศ.2555

 

ขอเชิญร่วมสร้างประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ตักบาตรพระนานาชาติ 10,000 รูป ถวายเป็นพุทธบูชา
ในวาระฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


วันอาทิตย์ที่   26  สิงหาคม  พ.ศ. 2555  เวลา 06.00 น.
ณ ใจกลางนครหาดใหญ่ ถนนนิพัทธ์อุทิศ สาย 3 จ.สงขลา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
074-239-582,   081-651-9380,   081-896-3515,   081-447-0622
081-542-6942,   081-307-4649,   085-672-3174,   087-335-5995,
087-591-3335,   081-550-7271


อานิสงส์การตักบาตรพระ

1. ย่อมบังเกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติ
2. ย่อมเจริญด้วยโภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก
3. ทรัพย์สมบัติไม่วิบัติด้วยภัยใดๆ
4. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ที่ชอบใจของคนหมู่มาก
5. คนดีเป็นอันมาก ย่อมคบหาผู้ให้ทาน
6. ชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ ย่อมฟุ้งขจรไปไกล
7. ผู้ให้ย่อมแกล้วกล้าอาจหาญ ไม่เก้อเขินในที่ประชุมใหญ่
8. เมื่อสิ้นอายุขัย ย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์
9. ย่อมบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย

  

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร