ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

มหากฐินสามัคคี 2555 ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วันที่ 01 กย. พ.ศ.2555

กฐินสามัคคี2555วัดพระธรรมกาย

 

 

มหากฐินสามัคคี 2555 ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วันอาทิตย์ที่  4  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2555   ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

                                                   ทอดกฐินสามัคคี ถวายเป็นพุทธบูชา                                                    

ปีพุทศักราช 2555 เป็นวาระครบ 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทย ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นศูนย์กลางพระพทูศาสนาโลก จึงมีการเฉลิมฉลองพุทธชยันตีอย่างยิ่งใหญ่ตลอดปี

การฉลองพุทธชยันตี กำหนดขึ้นเพื่อน้อมระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เช่น วันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ซึ่งตรงกับวัญเพ็ญเดือน 6 หรือวันวิสาขบูชา (ในปีนี้ ตรงกับวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2555)


ในวโรกาสที่พระพุทธศาสนาย่างเข้าสู่พุทธศตวรรษที่ 26 นี้ ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา พุทธศาสนิกชนต่างพากันสร้างบุญกุศลและบำเพ็ญความดีนานัปการ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และในช่วงออกพรรษานี้ ก็เป็นอีกวาระหนึ่ง ที่เราจะได้สร้างบุญใหญ่ถวายเป็นพุทธบูชาด้วยการทอดกฐินสามัคคี

                                                                

                                                       บุญพิเศษ ฉลองโอกาสพิเศษ                                                            
 
การทอดกฐิน เป็นประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ ที่สืบทอดกันมาตึ้งแต่ครั้งพุทธกาล บุญจากการทอดกฐินเป็นบุญพิเศษที่ทำได้ยากยิ่ง เพราะมีข้อจำกัดหลายประการ เช่น จำกัดเวลาภายใน 1 เดือน นับแต่วันออกพรรษา และยังมีข้อกำหนดอีกหลายประการ

ดังนั้น การทอดกฐิน จึงไม่ใช่สิ่งที่จะทำเมื่อไรก็ทำได้ และที่สำคัญการทอดกฐินปีนี้ มีความพิเศษต่างจากปีอื่นๆ เพราะเป็นการทอดกฐินเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวารฉลองพุทธชยันตี ซึ่งถือเป็นโอกาสพิเศษสุด หากพลาดปีนี้ จะต้องรออีก 100 ปี การฉลองพุทธชยันตีครบรอบศตวรรษแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงจะเกิดขึ้นอีกครั้ง

 


                                                      พุทธชยันตี วโรกาสแห่งชัยชนะที่ยิ่งใหญ่                                           

คำว่า "พุทธชยันตี" มาจากคำว่า "พุทธะ" หมายถึง พระสัมมาสัมพุทธเจ้า กับคำว่า "ชยันตี" ซึ่งมาจากคำว่า "ชย" แปลว่า ชัยชนะ เมื่อนำมารวมกันแล้ว หมายถึง ชัยชนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อหมู่มารและกิเลสทั้งปวง

นอกจากนี้ คำว่า พุทธชยันตียังนำมาใช้ในความหมายแห่งชัยชนะของชาวพุทธอีกด้วย ดังนั้นเมื่อทอดกฐินฉลองชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ของพระบรมศาสดาเสร็จแล้ว ก็พึงอธิษฐานจิตให้อานุภาพแห่งบุญกฐินครั้งนี้ ดลบันดาลให้ตนเอง และครอบครัว มีความเสุข ความเจริญ สมบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์สมบัติ และสามารถเอาชนะอุปสรรคภัยพาลทั้งปวงตลอดไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งเข้าถึงพระนิพพาน

 


                                                             อานิสสงส์บุญทอดกฐิน                                                          

การทอดกฐิน จัดเป็นการถวายสังฆทานชนิดหนึ่ง เพราะถวายแด่คณะสงฆ์โดยไม่เจาะจงพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง อานิสงส์ผลบุญที่เกิดขึ้นจึงมากมายมหาศาล ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสรับรองไว้ว่า สังฆทานเป็นประมุขของผู้หวังบุญ คือ ใครอยากได้บุญใหญ่ ก็ให้ทำบุญกับคณะสงฆ์

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญทุกท่าน ไปร่วมพิธีทอดกฐิน ณ วัดพระธรรมกาย ซึ่งมีพระภิกษุสามเณรผู้เป็นเนื้อนาบุญ
อยู่จำพรรษาตลอด 3 เดือน เป็นจำนวนสองพันกว่ารูป

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  โทรศัพท์ 02-831-1000