ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ร่วมบุญจัดพิมพ์หนังสือนำนั่งสมาธิ ง่ายแต่ลึก เล่ม 2 โดยพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

วันที่ 11 กย. พ.ศ.2555


จัดพิมพ์ธรรมทาน ง่ายแต่ลึก2 หนังสือนั่งสมาธิ


 

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมบุญจัดพิมพ์หนังสือนำนั่งสมาธิ
.
ง่าย..แต่..ลึก !!! เล่ม 2
โดย พระเทพญาณมหามุนี


หนังสือนำนั่งสมาธิที่รวบรวมบทนำนั่งเพื่อการเข้าถึงธรรม


สอบถามรายละเอียด หรือ ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์ ได้ที่

ห้องขันติ กองรับบริจาค ในชื่อกองทุนหนังสือพระเทพญาณมหามุนี


หรือที่ กองวิชาการ 01 โทรศัพท์
083-540-6511,  089-409-3192,  089-628-7915


หมดเขตส่งรายชื่อจารึกเจ้าภาพจัดพิมพ์ท้ายเล่ม วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 

 >>  คลิกที่นี่ เพื่อ ดาวน์โหลดฟรี หนังสือ ง่ายแต่ลึก เล่ม 1  <<
 

ง่ายแต่ลึก เล่ม 1 - หนังสือเล่มแรกที่รวบรวมบทนำนั่งสมาธิของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เพื่อนำไปสู่ประสบการณ์ภายในที่สมบูรณ์

อาทิ
สมาธิมีความจำเป็นอย่างไร
ทำไมทุกคนต้องนั่งสมาธิ
วิธีกาานั่งสมาธิที่ถูกต้อง
เทคนิคและวิธีแก้ไขอุปสรรค ฯลฯ

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

อานิสงส์การเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเป็นธรรมทาน    

1. ทำให้ลบล้างกรรมเก่าที่ได้กระทำไว้
2. ทำให้ทุกข์อันเกิดจากหนี้เวรบรรเทาลงไป
3. ทำให้โรคภัยไข้เจ็บไม่มาเบียดเบียน
4. ทำให้ครอบครัวอยู่กันอย่างมีความสุข

5. ทำให้ลูกที่ไม่มีโอกาสจะได้มาเกิด ได้ไปเกิดใหม่
6. ทำให้กิจการงานราบรื่นและประสบความสำเร็จ

7. ทำให้บุตรธิดามีความเฉลียวฉลาด เจริญรุ่งเรือง
8. ทำให้บุตรหลานและบริวารอยู่ร่มเย็นเป็นสุข
9. ทำให้บิดามารดาปราศจารโรคภัย มีอายุยืนยาว
10. ทำให้บุตรหลานและบริวารที่เกเรกลับตัวเป็นคนดี

11. ทำให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว พ้นจากทุกข์ไปสู่สุคติ

(อ้างอิงจาก : หนังสือ "บุญ Book" โดย รชา รัฐฐานนท์)


 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล