ข่าวประชาสัมพันธ์ : ร่วมจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ ทันโลกทันธรรม เล่ม 5

ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ร่วมจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ ทันโลกทันธรรม เล่ม 5

วันที่ 13 กย. พ.ศ.2555

ทันโลกทันธรรม5 หนังสือธรรมะ

 

ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ ทันโลก ทันธรรม เล่มที่ 5
 

กว่า 5 ปี ที่เราย่อโลกใบนี้ ให้อยู่ในมือคุณ
และกว่า 5 ปี ที่เราได้นำหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาใช้ในการดำเนินชีวิต


อาทิ
-  พฤติกรรมการซื้อ,
-  การสื่อสารภายในองค์กรเพื่อป้องกันข่าวลือ,
-  ประเทศไทยวัยชรา,
-  วิธีรับมือกับเจ้านาย,
-  ปัญหานอนไม่หลับ,
-  ภัยธรรมชาติ,
-  รูปร่างกับความพอใจ,
-  มนุษย์ต่างดาว,
-  ฮวงจุ้ย,
-  เทคโนโลยีกับคุณภาพใจ,
-  รหัสพันธุกรรมมนุษย์,
-  มองบวกคิดบวก

 

และอีกหลากหลายเรื่องราว ที่เป็นประโยชน์ทั้งในทางโลกและในทางธรรม
โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดพิมพ์หนังสือ ทันโลก ทันธรรม เล่มที่ 5

 

ร่วมบุญจัดพิมพ์ได้ที่

วันจันทร์ – วันเสาร์ – ที่จุกรับบริจาค ณ ห้องขันติ
วันอาทิตย์ – ที่จุดรับบริจาค สภาธรรมกายสากล 2 ฝั่ง
หรือที่เสา M7สภาธรรมกายสากล


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  088-072-7374,  088-072-7273

หมดเขตแจ้งรายชื่อเพื่อจารึกเจ้าภาพจัดพิมพ์ด้านหลังหนังสือ
วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2555

รับหนังสือที่ระลึกสำหรับเจ้าภาพจัดพิมพ์
วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

 

อานิสงส์การเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเป็นธรรมทาน 

1. ทำให้ลบล้างกรรมเก่าที่ได้กระทำไว้
2. ทำให้ทุกข์อันเกิดจากหนี้เวรบรรเทาลงไป
3. ทำให้โรคภัยไข้เจ็บไม่มาเบียดเบียน
4. ทำให้ครอบครัวอยู่กันอย่างมีความสุข
5. ทำให้ลูกที่ไม่มีโอกาสจะได้มาเกิด ได้ไปเกิดใหม่
6. ทำให้กิจการงานราบรื่นและประสบความสำเร็จ
7. ทำให้บุตรธิดามีความเฉลียวฉลาด เจริญรุ่งเรือง
8. ทำให้บุตรหลานและบริวารอยู่ร่มเย็นเป็นสุข
9. ทำให้บิดามารดาปราศจารโรคภัย มีอายุยืนยาว
10. ทำให้บุตรหลานและบริวารที่เกเรกลับตัวเป็นคนดี
11. ทำให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว พ้นจากทุกข์ไปสู่สุคติ

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร