ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

รับสมัครเรียนภาษาต่างประเทศ 5 ภาษา สำหรับสาธุชนวันอาทิตย์

วันที่ 14 กย. พ.ศ.2555

เรียนภาษาต่างประเทศ 5 ภาษา

 

 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม รับสมัครเรียนภาษาต่างประเทศ สำหรับสาธุชนในทุกวันอาทิตย์

เปิดการเรียนการสอน 5 ภาษา คือ อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และฝรั่งเศส

เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.00 – 13.30 น.

เมื่อเรียนจบหลักสูตรในระดับ 2 จะได้รับใบประกาศนียบัตร
สำหรับนักเรียนดีเด่นในแต่ละภาษา จะได้รับรางวัลพิเศษ

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555


สนใจสมัครเรียนได้ทุกวัน ที่

แผนกภาษาต่างประเทศ โรงเรียนพระปริยัติธรรม
หรือวันอาทิตย์ที่ เสา L8 สภาธรรมกายสากล
โทรศัพท์ 089-276-5286,  086-864-2079

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร