ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

นั่งสมาธิปฏิบัติธรรม โครงการ Inner Peace Club ณ บ้านไร่กฤษวรรณ รีสอร์ท วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

วันที่ 18 กย. พ.ศ.2555

นั่งสมาธิ ปฏิบัิติธรรม Inner Peace Club


 

นั่งสมาธิปฏิบัติธรรม วันละ 9 ชั่วโมง เพื่อค้นหาความสุขภายใน

 

ชมรม Innner Peace Club  ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ

ขอเชิญผู้รักสันติสุขภายในทุกท่าน ร่วมนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม ระยะสั้น 7 วัน

ในโครงการInner Peace Meditation Program ปฏิบัติธรรมวันละ 9 ชั่วโมง
ณ บ้านไรกฤษวรรณ รีสอร์ท วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เป็นประจำทุกเดือน


รุ่นที่ 23  วันที่ 30 กันยายน – 6 ตุลาคม พ.ศ. 2555

รุ่นที่ 24  วันที่ 7 – 13 ตุลาคม พ.ศ. 2555


สอบถามรายละเอียดได้ที่
โทรศัพท์  087-535-1727, หรือ
www.innerpeace.tv

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร