ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ด่วน !!! พิทักษ์ "Mess Aynak" ก่อนจะถูกทำลายอย่าง "บามิยัน"

วันที่ 11 พย. พ.ศ.2555

Mes Aynak


 

รวมพลังชาวพุทธ กู้วิกฤตพุทธศาสนา Mes Aynak


 

Mess Aynak (เมส อาแน็ค) โบราณสถานอันเก่าแก่ดั้งเดิมของชาวพุทธ ในประเทศอัฟกานิสถาน กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง

เพราะสถานที่นี้จะถูกปรับเปลี่ยนเป็นเหมืองทองแดง ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 นั่นหมายความว่า มรดกอันล้ำค่าซึ่งมีอายุถึง 2,600 ปี และเก็บรักษาสิ่งมีค่าทางพระพุทธศาสนาอย่างประเมินค่ามิได้ จะต้องถูกทำลาย ซึ่งเป็นการย่ำยีหัวใจชาวพุทธเพื่อแลกกับประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เท่านั้น   


ดังนั้น ดร.นาเดีย ทาร์ซี จึงได้ขอการสนับสนุนจากประชาชนทั่วโลก ในการร่วมลงชื่อเพื่อคัดค้านการกระทำดังกล่าว โดยแบ่งเป็น 2 คำร้อง คือ


1. ขอรวบรวมรายชื่อให้ครบ 100,000 รายชื่อ เสนอต่อองค์การยูเนสโก้  เพื่อคุ้มครองโบราณสถาน “เมส อาแน็ค” ร่วมลงชื่อได้ที่ >>> http://chn.ge/TstjEm

 

ลงชื่อคัดค้านทำลาย Mes Aynak

 

2. ขอรวบรวมรายชื่อให้ครบ 100,000รายชื่อ เพื่อเสนอต่อประธานาธิบดีของประเทศอัฟกานิสถาน เพื่อชะลอแผนการทำเหมืองทองแดง  ร่วมลงชื่อได้ที่ >>>  http://chn.ge/Pux8Nr

 

ลงชื่อคัดค้านทำลาย Mes Aynak

 

ซึ่งขณะนี้มีเวลาเหลืออีกเพียงแค่ 1เดือน (ภายในวันที่ 30พฤศจิกายน พ.ศ.2555)

ถ้าหากทำสำเร็จพวกเราก็จะได้มหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ ในการช่วยปกป้องพระพุทธศาสนาในอดีตเมืองพุทธอย่างอัฟกานิสถาน และไม่ให้ประวัติศาสตร์ต้องซ้ำรอยอย่างเช่นที่เกิดกับ “พระพุทธรูปแห่งบามิยัน” นั่นเอง