ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เชิญร่วมพิธีตอกเสาเข็มต้นแรกปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์ วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ณ จ.หนองคาย

วันที่ 15 พย. พ.ศ.2555

ตอกเสาเข็ม, ปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์


ปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์ พุทธสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ริมฝั่งแม่น้ำโขง สิ่งมหัศจรรย์ที่เดียวในโลก

 


ปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์ ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาริมฝั่งโขง
 

ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่าน ร่วมเป็นบุคคลประวัติศาสตร์ ในพิธีตอกเสาเข็มต้นแรก สถาปนา "ปทุทรัตน์ธรรมเจดีย์"
เพื่อเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ศูนย์รวมใจชาวพุทธบนดินแดนศักดิ์สิทธิ์
ริมฝั่งแม่น้ำโขง ณ พุทธอุทยานนานาชาติ บนพื้นที่กว่า 300 ไร่ ที่กัลฯ สมศักดิ์ และกัลฯ อนงค์วรรณ เทพสุทิน
เป็นตัวแทนครอบครัวเทพสุทิน ถวายที่ดินผืนนี้ไว้ในพระพุทธศาสนา

ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 (วันลอยกระทง)
ณ พุทธอุทยานนานาชาติ ริมฝั่งแม่น้ำโขง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย


 พิธีตอกเสาเข็ม ซึ่งเป็นเสาเอกต้นแรก ในการสร้างปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์ จะมีการจัดทอดผ้าป่าฉลองพุทธชยันตี
จำนวน 2,600 กอง  ซึ่งประธานกองแต่ละท่าน จะได้ร่วมตอกเสาเข็มจำลอง 1 ต้น
 ด้วยค้อนเศรษฐีสวรรค์ ตอกแล้วรวย ในพิธีตอกเสาเข็มต้นแรกสถาปนาปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์

และในช่วงเวลาค่ำคืน จะมีพิธีจุดโคมประทีป ปล่อยโคมลอยและลอยกระทงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
ให้แสงแห่งธรรมสว่างไสวทั่วพื้นดิน ท้องฟ้า และท้องน้ำ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด หรือ 02-831-1000
หรือ 081-632-8301,  081-718-1175,  081-632-8311,  089-699-7362

 

>> คลิก ชม สปอตเชิญชวนร่วมงาน <<

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

วัตถุประสงค์ การก่อสร้างพุทธอุทยานนานาชาติ
 

1)   เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธทั่วโลก
2)   เป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าและเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
3)   เป็นสถานที่ประชุมอบรมและฟังธรรมของพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า
4)   เป็นศูนย์กลางของการปฏิบัติธรรมและประกอบกิจกรรมทางด้านพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมประเพณี
       ทั้งของประชาชนชาวไทย และในระดับนานาชาติ
5)   เป็นพุทธบูชาและเป็นพุทธานุสรณียสถานสืบสานตำนานบั้งไฟพญานาคให้ชาวโลกได้ รับรู้ความจริง 
6)   เป็นรมณียสถานอันสงบร่มรื่น เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป

 

ร่วมบุญบริจาคกับมูลนิธิพุทธอุทยานนานาชาติ ได้ที่ 089-677-7505

 

อานิสงส์ของการสร้างพุทธอุทยานนานาชาติ
 
1)   ย่อมได้รับทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะแผ่นดินเป็นที่รองรับของทุกสรรพสิ่งที่บังเกิดขึ้น
      ณ สถานที่แห่งนี้ ประโยชน์ใด ๆ ก็ตามที่บุคคลเมื่อมาเยือนมาใช้ประโยชน์ บุคคลผู้ถวายแผ่นดิน
      ย่อมมีส่วนได้รับผลบุญนับจะประมาณ

2)   บุคคลที่มีส่วนร่วมในการสถาปนาพุทธอุทยานนานาชาติ ย่อมบันเทิงทั้งในโลกนี้และโลกหน้า
      ท่องเที่ยวอยู่ใน 2 ภพภูมิ คือ มนุษยโลกและเทวโลก

3)   จะได้เกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนา
4)   อุปสรรคนานามลายสิ้น
5)   เมื่อยามประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมเข้าถึงพระรัตนตรัยได้โดยง่าย

 

ที่มาของปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์ พุทธอุทยานนานาชาติ จ.หนองคาย
 

ปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์ คือ เจดีย์รูปทรงประติมากรรมดอกบัว โดยเป็นเจดีย์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในโลก ที่จำลองประติมากรรมบนสวรรค์ 2 ชิ้น มาต่อกัน


ปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์แห่งนี้ จะใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุอรหันต์พระพุทธสาวก อสีติมหาสาวก 80 พระองค์


เข้าชมเว็บไซต์ มูลนิธิพุทธอุทยานนานาชาติ
International Buddhist Park Ponpisai, Nongkhai
ได้ที่

http://ibppn.org
 

 

 


 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร