ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 6 รอบ 72 ปี พระภาวนาวิริยคุณ

วันที่ 10 ธค. พ.ศ.2555

มุทิตาหลวงพ่อทัตตชีโว

 

ขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมแสดงมุทิตาสักการะ  พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระภาวนาวิริยคุณ
เนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ 72 ปี ณ ห้องแก้วสารพัดนึกพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 6 รอบ 72 ปี  พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)
ณ ห้องแก้วสารพัดนึก   วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2555

 

พิธีภาคเช้า   ปฏิบัติธรรม / พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
08.40 - 09.00 น.           สาธุชนร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า
09.30 น.                        ปฏิบัติธรรม
10.45 น.                        พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.00 น.                        เสร็จพิธีภาคเช้า


พิธีภาคบ่าย    ปฏิบัติธรรม / เจริญพุทธมนต์ / ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร / รับถวายปัจจัย / ให้โอวาท / มอบของที่ระลึก
13.30 น.                        ปฏิบัติธรรม
14.00 น.                        พิธีเจริญพระพุทธมนต์
                                      ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
                                     - เจ้าภาพถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
                                     - พระสงฆ์อนุโมทนา
15.30 น.                        พระภาวนาวิริยคุณ กล่าวให้โอวาท
16.30 น.                        รับถวายปัจจัยบูชาธรรม
                                     - มอบของที่ระลึกให้แก่เจ้าภาพผู้มีบุญ
18.00 น.                        เสร็จพิธี
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล