ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เปิดรับสมัครผู้แทนเวียนประทักษิณในวันมาฆบูชา

วันที่ 11 กพ. พ.ศ.2556

 

 

 

ร่วมสมัครเป็นผู้แทนเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์

 

 

ขอเชิญผู้มีบุญ ร่วมสมัครเป็นผู้แทนเดินเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์
เนื่องในวันมาฆบูชา วันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

คุณสมบัติ

1.   เป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 15 – 55 ปี
2.   แต่งกายด้วยชุดอุบาสก อุบาสิกา
3.   ไม่มีสัมภาระระหว่างร่วมขบวน
4.   งดนำเด็กเล็กเข้าร่วมขบวน
5.   งดนำรถเข็นเข้าร่วมขบวน
6.   สามารถเดินเป็นระยะทางไกลได้

เปิดรับสมัคร ในวันอาทิตย์ ที่ 3, 10, 17, 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น. ยกเว้นช่วงเวลาปฏิบัติธรรม

ณ เสา G7 L12 L24 และหน้าห้องแก้วสารพัดนึก ประตู 2 และ 3
โทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 -831-1234 และ 081-439-0298

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล