ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการสมาธิแก้ว รุ่นที่ 42 พัฒนากายและใจให้สมบูรณ์

วันที่ 11 กพ. พ.ศ.2556

 


สมาธิแก้ว... โครงการอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ให้สมบูรณ์ทั้งกายและใจ

 

 

โครงการสมาธิแก้ว รุ่นที่ 42 ขอเชิญชวนชายหรือหญิง อายุระหว่าง 18 – 35 ปี
กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
เข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 11 มีนาคม – 7 เมษายน พ.ศ. 2556

 

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ฝึกฝนอบรมตนเอง ตามหลักพุทธวิธี และฝึกสมาธิควบคู่กัน
เพื่อความสุขทางใจ เพราะความสุขทางใจ คือความสุขที่ทรงพลานุภาพ
ยังใจให้แช่มชื่น เบิกบาน ผ่องใส นำไปสู่คุณภาพชีวิตของใจ

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ทุกวันอาทิตย์ที่ เสา โอ 28 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
หรือโทรศัพท์ 087– 502-6664  และ  02-831-1820


Facebook : fb.com/samathikeaw

Line ID: smk072

 

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล