ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

Intensive Tutor Camp เส้นทางสู่วิศวกรและนักวิทยาศาสตร์

วันที่ 14 กพ. พ.ศ.2556 "..ปิดเทอมนี้  น้องๆ ม.ปลาย สายวิทยาศาสตร์ ห้ามพลาด !!
โครงการดีๆ ที่ให้ทั้งความรู้ ควบคู่ไปกับกิจกรรมพิเศษมากมาย.."


โครงการ Intensive Tutor Camp รุ่นที่ 23 เส้นทางสู่วิศวกร และนักวิทยาศาสตร์
 

ปิดเทอมนี้ ขอเชิญน้องๆ ม.ปลาย สายวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ
Intensive Tutor Camp เส้นทางสู่ วิศวกร และนักวิทยาศาสตร์

โดยมีวิชาที่เปิดสอน คือ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี
พร้อมทั้งมีกิจกรรมพิเศษ เพื่อให้น้อง ๆ เป็นทั้งคนเก่งและคนดี

จัดระหว่างวันที่ 10 – 22 มีนาคม พ.ศ. 2556


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

ศูนย์คมนาคม เสา N25 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
โทรศัพท์ 02-831-1000 ต่อ 2131, 2132 และ 2136

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล