ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

สัมมนาวิชาการ "การสืบทอดพุทธธรรม จากพุทธกาลสู่โลกปัจจุบัน"

วันที่ 19 กพ. พ.ศ.2556

 

พระไตรปิฎก ธรรมเจดีย์ของพระพุทธศาสนา


ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนี่งของสัมมนาวิชาการครั้งประวัติศาสตร์ การสืบทอดพุทธธรรม จากพุทธกาลสู่โลกปัจจุบัน
ในสัมมนาวิชาการเปิดตัวพระไตรปิฎกบาลีฉลบับล่าสุด โดยนักวิชาการด้านพระไตรปิฎกบาลีชั้นนำของโลก 4 ท่าน
 

1.  ศาสตราจารย์ ดร.ริชาร์ด กอมบริช                    ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด
                                                                            เจ้าของงานวิจัยสำคัญด้านมุขปาฐะ

2.  ศาสตราจารย์ ดร.ออสการ์ ฟอน ฮินนูเบอร์     ปรมาจารย์ด้านภาษาบาลีและคัมภีร์ใบลาน
                                                                            และเป็นผู้แต่งตำราที่วงการวิชาการบาลีของโลก
                                                                            ใช้อ้างอิงกันอย่างแพร่หลาย

3.  ศาสาตราจารย์ ดร. รูเพิร์ท เกริน                     ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยบริสทอล
                                                                            และประธานสมาคมบาลีปกรณ์คนปัจจุบัน

4.  ศาสตราจารย์ ดร.มาซาฮิโร ชิโมดะ               ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว
                                                                           และผู้อำนวยการโครงการฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์พระไตรปิฎกจีน

 


และ เชิญชมนิทรรศการความเป็นมาของพระไตรปิฎกบาลี "การสืบทอดพุทธธรรม จากพุทธกาลสู่โลกปัจจุบัน"
ท่านจะได้เรียนรู้เรื่องราวการสืบทอดพุทธธรรมอันยาวนานกว่า 2,600 ปีได้ ใน 1 วัน

 


ในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556   ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โครงการพระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
โทรศัพท์ 086-089-5646  หรือ
[email protected]
 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล