ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการสามเณรหน่อแก้วเปรียญธรรม

วันที่ 23 กพ. พ.ศ.2556

 

 

โครงการบรรพชาสามเณรหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ 2
 
 

"...ปิดเทอมใหญ่ เปิดใจให้ตัวเราเอง กับโอกาสดีๆ ที่เราสามารถทำให้คนที่เรารักมีความสุข.."


ขอเชิญน้องๆ เยาวชนที่จบการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 อายุ 10 – 13 ปี
เข้าร่วมอบรมโครงการบรรพชาสามเณรหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ 2

น้องๆ จะได้รับการฝึกฝนให้เป็นผู้ที่อยู่ง่าย กินง่าย รู้จักประมาณในการใช้ปัจจัยสี่
ผ่านวัฒนธรรมชาวพุทธและห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัย พร้อมทั้งฟังธรรมะที่สนุกสนานมากมาย
และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้


โครงการสามเณรหน่อแก้วเปรียญธรรม อบรมระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 28 เมษายน พ.ศ. 2556
ณ อาคารแก้วดวงบุญ วัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  โทรศัพท์ 082-759-0645
หรือทุกวันอาทิตย์ ที่เสา N25สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล