ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ร่วมจัดพิมพ์หนังสือ "รู้จักวัดพระธรรมกาย" ภาคภาษาอังกฤษ

วันที่ 27 กพ. พ.ศ.2556

 

หนังสือ "รู้จักวัดพระธรรมกาย" ภาคภาษาอังกฤษ


 

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่าน ร่วมสร้างปัญญาบารมี
ด้วยการเป็นเจ้าภาพ ร่วมจัดพิมพ์หนังสือ รู้จักวัดพระธรรมกาย เป็นภาษาอังกฤษ


หนังสือที่รวบรวมประวัติและผลงานของวัดพระธรรมกาย
ที่จะทำให้คนต่างชาติทั่วทุกมุมโลก รู้จักวัดพระธรรมกายมากยิ่งขึ้น
และเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย
ขยายสันติสุขของโลกอย่างแท้จริง


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ได้ที่

กองการแปลและผลิตสื่อธรรมะ สำนักต่างประเทศ วัดพระธรรมกาย
โทรศัพท์ 085-336-8475