ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

รับสมัครนักเรียนโรงเรียนตะวันชัยวิทยา

วันที่ 27 กพ. พ.ศ.2556


โรงเรียนตะวันชัยวิทยา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

แหล่งความรู้อันบริสุทธิ์ เพื่อนำไปสู่ความรู้อันประเสริฐ

 

มีพันธกิจ และ วิสัยทัศน์ ที่ไม่ใช่แค่จัดการศึกษาแก่ผู้เรียน
แต่มุ่งถ่ายทอดให้รู้จักเข็มทิศทางธรรม เพื่อการดำรงชีวิตอย่างปอดภัยและมีความสุข
ส่งเสริมให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต และช่วยเปลี่ยนแปลงโลกในทางที่ถูกต้องและดีงาม


โรงเรียนตะวันชัยวิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 1 – 4
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 084-958-9090,  044-756-354

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร