ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีตักบาตร-เดินธุดงค์-อัญเชิญรูปหล่อทองคำฯ ประดิษฐาน ณ วัดสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 04 มีค. พ.ศ.2556

กำหนดการ
 

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556

พิธีตักบาตรคณะสงฆ์ 12,600 รูป
พิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร เวียนรอบเมืองสุพรรณบุรี


************************************************************************

วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556

พิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร จากวัดอัมพวัน ไปวัดสองพี่น้อง
พิธีเปิดม่านมงคล รูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
พิธีจุดประทีปบูชาพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ณ พระอุโบสถ วัดสองพี่น้อง

 

 

กำหนดการ  วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556

พิธีตักบาตรคณะสงฆ์ 12,600 รูป ถนนเณรแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
พิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร เวียนรอบเมืองสุพรรณบุรี

 

ภาคเช้า พิธีตักบาตรคณะสงห์ 12,600 รูป ถนนเณรแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
06.30 น. ประธานบุญพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  / กล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
- อาราธนาศีล / รับศีล
- กล่าวรายงาน / กล่าวเปิดงาน
06.50 น. - กล่าวคำถวายสังฆทาน และไทยธรรม
- ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา / ให้พร
07.30 น.

คณะสงฆ์แปรแถวรับบิณฑบาต

08.30 น.

เสร็จพิธีตักบาตร

08.30 - 09.30 น. สาธุชนเดินทางไปร่วมต้อนรับคณะสงฆ์อัญเชิญรูปหล่อทองคำ
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ตามเส้นทางเดินธุดงค์
ภาคสาย พิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
เวียนรอบเมืองสุพรรณบุรี
09.30 น. คณะพระธุดงค์เริ่มเดินธุดงค์ ออกจากจุดเริ่มต้น โรงเรียนสุพรรณภูมิ
12.30 น.

- คณะพระธุดงค์เดินทางถึงวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
- พระธุดงค์ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกับพระเทพสุวรรณโมลี เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี

13.30 น.

คณะพระธุดงค์ เดินทางโดยรถบัสไปวัดอัมพวัน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

15.00 น. คณะพระธุดงค์ เดินทางถึงวัดอัมพวันฯ

 


 เดินธุดงค์, พิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร

 กำหนดการ   วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556

พิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
จากวัดอัมพวัน ไปวัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ผ่านตลาดบางลี่่

พิธีเปิดม่านมงคลรูปหล่อทองคำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
พิธีจุดประทีปบูชาพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ณ พระอุโบสถ วัดสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

 

ภาคสาย คณะพระธุดงค์เดินธุดงค์จาก วัดอัมพวัน ไป วัดสองพี่น้อง ผ่านตลาดบางลี่
10.00 น. คณะพระธุดงค์ ออกเดินทางจาก วัดอัมพวัน
12.30 น. คณะพระธุดงค์ เดินทางถึงวัดสองพี่น้อง
13.30 น. คณะพระธุดงค์ เดินทางถึงวัดสองพี่น้อง
 -สาธุชนเดินทางไปวัดสองพี่น้อง
ภาคบ่าย พิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
จากเทวรถไปหน้าพระอุโบสถ วัดสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
15.30 น. คณะสงฆ์ เจ้าภาพ และสาธุชนผู้มีบุญ พร้อมในพื้นที่นั่ง
15.45 น.           - เจ้าภาพกดปุ่มอัญเชิญรูปหล่อพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
- พระมหาเถระเจริญพระพุทธมนต์
16.00 น. สาธุชนทำภารกิจส่วนตัวเพื่อเตรียมประกอบพิธีภาคเย็น
ภาคเย็น พิธีเปิดม่านมงคลรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
16.50 น. คณะสงฆ์ เจ้าภาพ และสาธุชนผู้มีบุญ พร้อมในพื้นที่นั่ง วัดสองพี่น้อง
17.00 น.

พระเทพญาณมหามุนีประธานสงฆ์ มาถึงศูนย์กลางพิธี ห้องแก้วสารพัดนึก
- นำบูชาพระรัตนตรัย / นำนั่งสมาธิ

17.30 น.

พระเทพญาณมหามุนี ประธานสงฆ์
- กล่าวเชิญเจ้าภาพกดปุ่มประกอบพิธีเปิดม่านมงคลพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
- เจ้าภาพผู้มีบุญกดปุ่มประกอบพิธีเปิดม่านมงคลพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
- พระเทพสุวรรณโมลี เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดกรวยสักการะรูปหล่อทองคำ
  พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
- คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

17.40 น.

พระเทพญาณมหามุนี ประธานสงฆ์
- นำอธิษฐานจิต / นำแผ่เมตตา / นำบูชาพระรัตนตรัย
- กล่าวขอบพระคุณ พระมหาเถระที่มาร่วมงาน

17.50 น. พระเทพญาณมหามุนี  เดินทางกลับ
ภาคค่ำ พิธีจุดประทีปบูชาพระมงคลเทพมุนี  (สด จนฺทสโร)  พระผู้ปราบมาร
18.00 น.

ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานสงฆ์
- สักการะรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร                       
- พระภาวนาวิริยคุณ ถวายสักการะแด่เจ้าประคุณสมเด็จฯ
- ประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถาแด่สาธุชนผู้มีบุญ
- ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ 

18.30 น. นั่งสมาธิ เข้าสู่พิธีจุดประทีปบูชาพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
โดย  พระครูสมุห์ สุวิชย์ สุวิชชาโภ
18.45 น.

ประธานสงฆ์ พระเทพสุวรรณโมลี เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
- นำกล่าวคำถวายประทีป บูชาพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร

18.50 น. พิธีจุดประทีปบูชาพระงมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
19.00 น.

ประธานสงฆ์ นำ อธิษฐานจิต / แผ่เมตตา
 - ปล่อยโคมลอย
- จุดพลุสว่าง

19.15 น.

บูชาพระรัตนตรัย / เสร็จพิธี


 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร