ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ร่วมจัดพิมพ์หนังสืองานอุปสมบทอุทิศชีวิตสามเณรเปรียญธรรม

วันที่ 18 มีค. พ.ศ.2556

 

แสงประทีปส่องสว่างแก่ดวงตา แสงธรรมของพระสัมมาส่องสว่างแก่ดวงใจ


ขอเชิญผู้มีบุญ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ แห่งการสร้างปัญญาบารมี
ด้วยการจัดพิมพ์หนังสือ งานอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม

ในวันวิสาขบูชา ตรงกับวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2556


ติดต่อร่วมจัดพิมพ์ ได้ที่ ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด หรือกองรับบริจาค ห้องขันติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองวิชาการ 01 เสา N27 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

โทร. 083-540-6511,   089-409-3192,   089-628-7915

หมดเขตส่งรายชื่อ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล